Dostupnost školního poradenského pracoviště v době distanční výuky

Vydáno: 2. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v době distanční výuky můžete nadále využít služeb školního poradenského pracoviště, a to jak formou online konzultací, tak formou poskytování péče školního speciálního pedagoga či školního psychologa. Nejjednodušší způsob, jak se na nás můžete obrátit, je pomocí našich emailových adres. Kontakty na jednotlivé pracovníky školního poradenského pracoviště najdete v záložce “Poradenské pracoviště”.

V souvislosti s nastalou situací se zaměřujeme především na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků s odlišnými životními podmínkami, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci a metodickou podporu učitelům a zákonným zástupcům při použití speciálně pedagogických postupů ve vzdělávání.