Evropský den jazyků

Vydáno: 8. 10. 2019

Evropský den jazyků

Každý rok koncem září probíhají v 8. třídách projektové hodiny u příležitosti Evropského dne jazyků, který je vyhlášen na 26. září a jehož cílem je především upozornit na důležitost jazykového vzdělávání. Vyvrcholením několika hodin zaměřených na evropské státy je PC prezentace žáků před třídou. Každá skupina si vybere jednu ze zemí Evropy a představí ji svým spolužákům . Základem prezentace jsou obecná zeměpisná fakta jako hlavní město, počet obyvatel, rozloha, úřední jazyk, měna, zajímavá místa, slavní lidé apod. Vše samozřejmě prezentováno v angličtině. Příjemným zpestřením jsou texty v národních jazycích, hudební ukázky, recepty a ochutnávky typických jídel, vlajky apod.

Letos se prezentace velmi vydařily, někteří žáci přinesli suvenýry ze zvolené země, jiní se oblékli do národních barev, děvčata z 8.A dokonce tancovala. Měli jsme možnost ochutnat národní speciality jako např. francouzský sýr Roquerort, italskou pizzu, irský Sheperd´s pie (zapečené mleté hovězí maso s bramborovou kaší, které přichystali dokonce chlapci) nebo bramborové placky, vafle a další.

Žáci nejen získali nové poznatky o Evropě, ale také novou slovní zásobu, učili se pracovat v týmu a nést odpovědnost za výsledek své práce, učili se rozdělit si úkoly, vyhledávat a třídit informace získané na internetu, zpracovat powerpointovou prezentaci. Velmi důležitým výstupem bylo také prezentování výsledků svého snažení před třídou, což považujeme za velmi důležité v době, kdy převážná většina prověřování znalostí žáků se děje písemnou formou.

                                                                                    Ing. Andrea Hasalová, Mgr. Hana Meluzínová