Jazykově poznávací zájezd do Anglie, BOURNEMOUTH

Vydáno: 21. 3. 2019

Jazykově poznávací zájezd do Anglie, BOURNEMOUTH  26. 5. – 1. 6. 2019

Vážení rodiče,

přišel čas, kdy je třeba zaplatit doplatek na zájezd do Anglie.

Doplatek 6.950,- Kč pošlete, prosím, na účet školy nebo zaplaťte v hotovosti p. Fritschové nejpozději do 30. března 2019

Číslo účtu: 2501400108

Kód banky: 2010

Variabilní symbol: bude začínat číslem 07, další dvě čísla označují třídu (viz přehled na webových stánkách školy: Rodičům a žákům - způsob  plateb), poslední 2 čísla označují číslo žáka v třídním výkazu (nezapomeňte uvést!)

V případě jakéhokoli dotazu mě můžete kontaktovat mailem na adrese: meluzinova@zsbilovice.cz

                                                                                                  

Žáky prosím, aby mi v průběhu měsíce března přinesli ukázat platný cestovní doklad (pas nebo občanský průkaz). Pokud je pas ve výrobě, přineste hned, jak vyzvednete.

Je třeba mít také Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře (formulář u mě), které nesmí být starší než 2 roky.

V květnu budou účastníci zájezdu a jejich rodiče pozváni na informační schůzku, kde se dozvíte vše potřebné a také podepíšete poučení a další nezbytné formuláře.

                                                                                                        Hana Meluzínová