Plnění úkolů v Pohádkovém lese na stanovišti HARRY POTTER s pomocníky ze třídy IV.A