Pozvánka na Den otevřených dveří - 4.dubna 2019

Vydáno: 21. 3. 2019

Pozvánka na Den otevřených dveří - 4.dubna 2019

 

8.00 - 12.00

Co vám můžeme nabídnout:

prohlídku školy v běžném provozu s průvodci (žáci 8. tříd) 

  • nahlédnutí do všech tříd a učeben školy v době vyučování
  • výstavku výrobků, obrázků, fotografií z akcí školy 

 

15.00 - 17.00

Co vám můžeme nabídnout:

prohlídku školy s průvodci (žáci 8. tříd) 

  • Nahlédnutí do nových prostor, které jste ještě možná neviděli - nové odborné učebny (informatiku), dílny, čítárnu, gymnastický sál, přípravnou třídu, práci s  interaktivním panelem
  • Ukázku točení na hrnčířském kruhu (keramika)
  • Zkoušku divadelního souboru Botka a Botička v Lišárně (čítárně)
  • 1. třídy a přípravnou třídu - Liščata (Edukativně stimulační skupinky od 16.30)
  • Prezentaci práce poradenského pracoviště školy (vých. poradce, školní psycholog, spec. pedagog, metodik prevence)
  • Prezentaci přírodovědných a jazykovědných předmětů
  • Výstavku výtvorů, obrázků, fotografií z akcí školy

Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy. Těšíme se na Vás. 

Učitelé ZŠ