Přihlášení žáka do školní družiny pro školní rok 2023/24

Vydáno: 29. 5. 2023

Žáka je třeba přihlásit do školní družiny do 23. 6. 2023 vyplněním nové přihlášky zákonnými zástupci, kterou najdete na webových stránkách školy (Formuláře) nebo vyzvednout u vychovatele ve svém oddělení. Vyplněnou přihlášku odevzdáte zpět vychovatelům.

Tímto bude žák přihlášen do školní družiny pro školní rok 2023/24 a v září následně vyplníte Zápisní lístek pro aktuální školní rok.

Pokud žák nebude v následujícím školním roce pokračovat v docházce do školní družiny, oznamte tuto skutečnost vychovateli písemně na lístek.

Žáky budoucí přípravné třídy a žáky prvních tříd můžete přihlásit na přípravné schůzce ve škole vyplněním přihlášky a nebo vyplníte doma a předáte ve škole.

V následujícím školním roce je možné přijmout do školní družiny žáky ze 4. tříd do naplnění počtu žáků 200.

V Bílovicích n. Svitavou, 30.5.2023

Hana Ort (Kučerová) vedoucí vychovatelka školní družiny