Projektové vyučování - Řekni drogám Ne! 11. 11. 2022

Vydáno: 16. 11. 2022

Na naší škole pravidelně v listopadu probíhá projektové vyučování s názvem „Řekni drogám Ne!“, které je zaměřené na prevenci patologického chování.

Každá třída je po dobu celého vyučování se svým třídním učitelem.

Veškeré aktivity během vyučování spojuje společné téma: závislost na zdraví škodlivých látkách (kouření, alkohol, ...), závislost na počítačích, nadměrné používání mobilů, nedostatek pohybu, špatné stravovací návyky.

Naším cílem je upozornit na různá nebezpečí a předcházet vzniku závislostí u dětí a mladistvých, vyvolat diskusi ohledně špatných i dobrých závislostí, které si během života vytváříme, a zážitkovou formou nabídnout dětem vhodné aktivity k vyplnění volného času.

Přestože tento způsob výuky je organizačně mnohem náročnější než klasické vyučování, jsme přesvědčeni o důležitosti a smyslu akcí tohoto typu.

Koordinátory akce jsou Petra Glosová (metodik prevence pro 1. st.) a Petra Sojáková (metodik prevence pro 2. st.).
0. a 1. ročníky letos využily knihu Kočičí zahrada, což je metodicky zpracovaná publikace plná příběhů ze života koček.

Na každý příběh navazuje diskuse v komunitním kruhu a různé aktivity s třídním kolektivem.

Cílem je rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování.

Žáci 2. - 4. tříd dostali nabídku několika dílniček (čajovna, deskové hry, jóga a relaxační cvičení, běhací hry s úkoly, scénky na téma alkoholu a kouření,..). Každý žák si vybral na každou hodinu jinou činnost.
Třídní učitelé 5. – 8. tříd si připravili program pro svou třídu tzv. na míru. Většina tříd vycházela z filmu, motivačního videa na danou problematiku a poté následoval další program s metodickými materiály, scénky, diskuse a závěrečná reflexe.

Letos jsme se zaměřili na témata, která považujeme za nejaktuálnější, a to šikana a kyberšikana, dále alkohol, tabákové výrobky.

Žáci 9. tříd pomáhali v dílničkám učitelům na 1. stupni, někteří si připravili reportáž, postarali se o fotodokumentaci celé akce, jiní natočili spot.

Z Bioskopu Masarykovy univerzity jsme měli zapůjčené modely k prevenci kouření a konzumace alkoholu. Nejvíce žáky zaujala Kouřící panenka (model těhotné ženy), Alkoholové brýle (brýle, které navozují vidění po požití alkoholu), model plic (zdravé a nemocné).

Během školní docházky na 2. stupni by se měla každá třída měla zabývat postupně všemi tématy závislostí v rámci prevence.

Zapsala Petra Glosová a Petra Sojáková