První školní týden

Vydáno: 28. 8. 2019

Organizace prvního týdne v ZŠ Bílovice nad Svitavou

Zahájení školního roku v ZŠ

Pondělí 2. 9. 2019 

Žáci prvních ročníků budou mít 1 vyučovací hodinu, potom následuje společná návštěva obecního úřadu a přivítání panem starostou.

Ostatní ročníky mají také 1 vyučovací hodinu. Jídelna není v provozu, Školní družina je v provozu. Žáci, kteří zůstanou v družině si s sebou vezmou větší svačinu.

 

Úterý 3. 9. 2019

Žáci prvních ročníků budou mít 2 vyučovací hodiny

Ostatní ročníky budou mít 4 vyučovací hodiny. Od tohoto dne jsou jídelna i družina v provozu. 

 

Středa 4. 9. 2019

Od tohoto dne bude běžný provoz školy, ve středu bez odpoledního vyučování.