Školní družina

Vydáno: 22. 5. 2020

V pondělí 25. 5. 2020 začínáme v družině ve změněném režimu. Žáci budou mít jiné vychovatele, nebudou kroužky, ZUŠ pracuje dále.

 

Žáci přinesou svému vychovateli lístek s aktuálními odchody z družiny domů (pokud odchází sami) a docházkou do ZUŠ.

 

Každý den budeme chodit na vycházku v době 13.30 – 14.30 hod.

 

Rozpis pro vyzvedávání ( zvonění ) žáků z družiny bude umístěn u zvonků u vchodových dveří do školy.