Školní psycholog

Vydáno: 6. 1. 2023

Vážení rodiče,

v současné chvíli bohužel není z personálních důvodů k dispozici školní psycholog. V případě potřeby se můžete obrátit na ostatní členy školního poradenského pracoviště (metodiky prevence, školní speciální pedagogy, výchovného poradce), Pedagogicko-psychologickou poradnu, krizová centra nebo linky důvěry.

Mgr. Libor Žanda