Třída V. A v botanické zahradě

Vydáno: 6. 6. 2022

Třída V.A na přednášce pana Mgr. Adama Říčky,  Ph.D. v Přírodovědecké fakultě MU Brno

Ve čtvrtek 26. května navštívila třída 5.A  v rámci přírodovědy přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Na pozvání tatínka jednoho ze žáků, pana Mgr. Adama Říčky,  Ph.D., z Ústavu geologických věd, žáci vyslechli přednášku o cirkulaci spodní vody v přírodě  ve vysokoškolské učebně. Velice zajímavá byla i část exkurze o fosiliích, kdy žáci mohli spatřit vzácné zkameněliny či úlomky jader zaniklých planet. Na závěr žáci navštívili rozkvetlé skleníky a výstavu masožravých rostlin, na které si mnozí tyto zajímavé rostliny zakoupili. Žáci byli s programem spokojeni a jsme rádi, že nám byla panem Říčkou nabídnuta další spolupráce.

Vyučující přírodovědy Monika Lacová