Výroba a věšení ptačích budek aneb pracovní činnosti v praxi

Vydáno: 6. 6. 2023

Žáci tří tříd 8. ročníku v pracovních činnostech pod vedením p. uč. Moniky Lacové vytvářeli ptačí budky pro sýkorky. Nejdříve si do školních dílen nanosili dřevo zajištěné paní Lacovou od paní hajné Moniky Bejčkové a následně dle přesného plánku ve skupinách vytvořili čistitelnou budku včetně ochrany střechy i vstupu. Po dokončení třída 8.A jako jedna z osmých tříd za doprovodu paní učitelky Lacové a paní hajné byla budky instalovat v Kuním žlebu. Další 8. třída na podzim půjde tyto budky vyčistit a nainstalovat budky další z již vyrobených budek. Součástí instalace byla i velice poučná přednáška o tvaru budek a jejich správné instalaci. Někteří žáci třídy 8. A si instalaci sami vyzkoušeli a poznali, že není vůbec jednoduchá. Ještě jednou děkuji paní Monice Bejčkové za skvělé dopoledne a těším se na další spolupráci.

Vyučující pracovních činnosti Mgr. Monika Lacová