Zahájení provozu školní družiny

Vydáno: 28. 8. 2019

V pondělí 2.9.2019 školní družina začíná provoz  po zahájení školního roku v době

8.45 hod.  -  16.30 hod.  

Tento den nemají žáci oběd, vhodná je větší svačina a pití.

Žáci přihlášeni do družiny ve školním  roce 2019/20 obdrží ráno ve třídě od vychovatelů Zápisní lístek a veškeré informace.

Žáci, kteří půjdou v  pondělí  do družiny si přinesou lístek podepsaný rodiči s uvedením doby a způsobu vyzvednutí z družiny.

 

Hana Kučerová vedoucí vychovatelka školní družiny