Zahájení provozu školní družiny

Vydáno: 28. 8. 2020

Zahájení provozu školní družiny

 

V úterý 1. 9. 2020 školní družina začíná provoz  po zahájení školního roku v době 8.45 hod.  -  16.30 hod.  

Tento den nemají žáci oběd, vhodná je větší svačina a pití.

 

Žáci přihlášeni do družiny ve školním  roce 2020/21 obdrží ráno ve třídě od vychovatelů Zápisní lístek a veškeré informace.

 

Žáci, kteří půjdou v úterý  do družiny si přinesou lístek podepsaný rodiči s uvedením doby a způsobu vyzvednutí z družiny.

 

Hana Kučerová vedoucí vychovatelka školní družiny