ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ pro školní rok 2020 -2021

Vydáno: 26. 5. 2020

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ

pro školní rok 2020 - 2021

Žáka je třeba přihlásit do školní družiny do 19. 6. 2020 vyplněním nové přihlášky zákonnými zástupci. Přihlášku můžete najít na webových stránkách školy (Formuláře)

nebo vyzvednout u vychovatelů ve svých odděleních. Vyplněnou přihlášku odevzdáte zpět vychovatelům, případně do školy a předat paní vrátné.

Tímto bude žák přihlášen do školní družiny pro školní rok 2020/21 .

 

Budoucí žáky 1. tříd a přípravné třídy mohou zákonní zástupci přihlásit na schůzce rodičů budoucích prvňáčků ve škole vyplněním přihlášky na místě, nebo vyplnit přihlášku a odevzdat ve škole.

 

V Bílovicích n. Svit., 26. 5. 2020

Hana Kučerová vedoucí vychovatelka školní družiny