E-learning - moderní metody výuky

Registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.0017
Rozpočet projektu: 1768840,00 Kč

Projekt má za cíl umožnit žákům přístup žáků k informacím, potřebným pro jejich vzdělávání netradiční formou, pomocí e - learningových kurzů. Snahou je zkvalitnit pomocí těchto materiálů jejich učení, zvýšit jejich možnost zapojit se do vzdělávacího procesu a rozvíjet se v jeho rámci a také zvýšit jejich budoucí konkurenceschopnost na trhu práce. Projekt klade důraz na možnost zapojení žáků prostřednictvím e - learningových materiálů, které budou moci žáci zpracovávat a studovat ve svém domácím prostředí a v době, která jim bude vyhovovat. Předpokladem dosažení tohoto cíle je moderní ICT technika a vzdělávací prostředí umožňující učitelům uplatnit výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni.

Žáci naší školy mají možnost využívat zdarma výukový systém OLAT, který je součástí informačního systému Škola OnLine. Do projektu jsou zařazeni žáci od 5. ročníku naší školy. Každý žák má možnost se do systému přihlásit pod svým uživatelským jménem a může využívat výukové materiály, které jsou do webového systému umístěny.

Co je to OLAT?

OLAT (Online Learning And Training) je celosvětově využívaný webový systém pro školy a univerzity, který v sobě sdružuje systém pro řízení výuky a systém pro tvorbu, sdílení a distribuci výukového obsahu. Je adaptovaný jako modul do školského informačního systému Škola OnLine pro správu administrativy a výkaznictví školy. V informačním systému Škola OnLine může žák sledovat plánované akce školy, změny v rozvrhu, suplování

Základní funkce systému OLAT:

Jednoduchost a bezpečnost

Komplexnost a uživatelská přívětivost

  • Systém je vyvíjen jako komplexní nástroj pro elektronickou podporu výuky, využitelný na základních, středních i vysokých školách s neomezeným počtem uživatelů.
  • K dispozici je řada nástrojů pro jednoduchou a intuitivní tvorbu elektronických výukových materiálů a testů, jimž lze dát libovolnou hierarchickou strukturu.
  • Grafický vzhled i použité názvosloví lze díky podpoře moderních technologií dynamicky přizpůsobit požadavkům zákazníka.
  • Práci s vytvořenou databází výukových zdrojů značně zjednodušuje fulltextové vyhledávání, které umožňuje rychle najít potřebné podklady.
  • Uživatelé mají možnost pracovat v týmech či řešit společně různé úkoly prostřednictvím řady nástrojů pro komunikaci.

Systém je propojen s informačním systémem Škola OnLine. Lze využívat jednotného přihlášení, synchronizace žáků/studentů, učitelů a tříd.

ŠKOLA ONLINE a.s.
Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2
Krátká 6 a 8, 301 17 Plzeň