Informace o platbách

ZPŮSOB PLATBY KROUŽKŮ A ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘEVODEM Z ÚČTU

Číslo účtu školy : 250 1400 108 / 2010

Variabilní symbol : viz. tabulka
Vyplňujeme : -- -- -- zleva doprava

*číselník pro určení kroužků a školní družiny

 • 01 HLINĚNKA
 • 02 VOLEJBAL
 • 04 FLORBAL
 • 05 SPORTOVNÍ HRY
 • 06 ŠKOLNÍ DRUŽINA
 • 07 PLAVÁNÍ A ŠKOLY V PŘÍRODĚ
 • 08 KOČIČÍ TLAPKY
 • 09 DESKOVÉ HRY
 • 11 TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU
 • 12 LOGOHRÁTKY
 • 13 BOTA, BOTIČKA

*číselník pro rozlišení třídy

 • 01 přípravná třída
 • 10 1.A
 • 11 1.B
 • 12 1.C
 • 20 2.A
 • 21 2.B
 • 22 2.C
 • 30 3.A
 • 31 3.B
 • 32 3.C
 • 40 4.A
 • 41 4.B
 • 42 4.C
 • 50 5.A
 • 51 5.B
 • 52 5.C
 • 60 6.A
 • 61 6.B
 • 62 6.C
 • 70 7.A
 • 71 7.B
 • 80 8.A
 • 81 8.B
 • 90 9.A
 • 91 9.B
 • 92 9.C

*poslední dvojčíslí má každý žák uvedené v žákovské knížce jako číslo v třídním výkazu např. má-li č.1 = uvedete 01,
má-li č.2 = uvedete 02.
má-li č.13 = uvedete 13,

příklad: dítě z 1.A přihlášené do keramiky a má číslo 2, bude variabilní symbol: 01 10 02