Internetové objednávání jídel

Úřední hodiny vedoucího školní kuchyně
Po-Pá 07:30-09:00

Co byste měli vědět o objednávkovém systému :

  • Po 15. dni aktuálního měsíce se otevírá zúčtovací období pro následující měsíc. Automaticky se z Vašeho jídelního účtu strhnou peníze za obědy na toto další období. Může nastat situace, že se tímto krokem dostanete do záporných hodnot. 
  • Platba za obědy na následující měsíc probíhá do 20. dne v měsící aktuálním (ke konci srpna je potřeba zaplatit na září a do 20. 9. zaplatit za říjen. V případě nedodržení tohoto pravidla se dostane jídelní účet do záporných hodnot, viz předchozí odstavec..)
  •  V případě neuhrazení obědů budou nezaplacené obědy odhlášeny.
  • Nejpozdější termín pro odhlášení obědu nebo svačinky je možná jeden pracovní den předem do 10:30.
  • Přeobjednání na druhé jídlo je třeba 3 CELÉ pracovní dny předem. Např.: pro objednávku na pondělí je nejpozdější termín středa do 13:30. 

Internetové objednávání jídel

 

Pozn.: S případnými problémy při přihlašování do aplikace, či webového rozhraní prosím kontaktujte vedoucího kuchyně pana Jana Koláře.