Pedagogický sbor

Telefon:
pevná linka: +420 545 227 446 (Telefon na vrátnici. Z vrátnice lze přepojit hovor do všech kabinetů.)

Kontakty

Mgr. Žanda Libor ředitel reditel@zsbilovice.cz 545 228 410
Mgr. Andresová Hana třídní učitelka IV.A andresova@zsbilovice.cz
Mgr. Bílková Jana, Ph.D. třídní učitelka VIII.C bilkova@zsbilovice.cz
Mgr. Dostalíková Dana třídní učitelka I.C dostalikova@zsbilovice.cz
Mgr. Eberhardová Ivana třídní učitelka I.A eberhardova@zsbilovice.cz
Mgr. Glosová Petra třídní učitelka II.C glosova@zsbilovice.cz
Mgr. Hajdová Hana třídní učitelka V.A hajdova@zsbilovice.cz
Mgr. Hamáková Bohuslava třídní učitelka II.A hamakova@zsbilovice.cz
Ing. Hasalová Andrea třídní učitelka V.C hasalova@zsbilovice.cz
Mgr. Holá Marcela výchovný poradce hola@zsbilovice.cz 515 536 415
Mgr. Horčicová Eva třídní učitelka VII.B horcicova@zsbilovice.cz
Mgr. Josefi Věra třídní učitelka IV.B josefi@zsbilovice.cz
Mgr. Josefíková Silvie třídní učitelka VI.B josefikova@zsbilovice.cz
Mgr. Klimková Jana třídní učitelka III.A klimkova@zsbilovice.cz
Mgr. Kočvárková Kateřina třídní učitelka I.B kocvarkova@zsbilovice.cz
Mgr. Konečná Jana třídní učitelka II.B konecna@zsbilovice.cz
Mgr. Košík Josef třídní učitel VIII.A kosik@zsbilovice.cz
Mgr. Kousalík Bohdan zástupce ředitele kousalik@zsbilovice.cz 545 228 411
PaedDr. Kováč Pavel učitel kovac@zsbilovice.cz
Mgr. Krešlová Jana třídní učitelka VI.A kreslova@zsbilovice.cz
Mgr. Krupárová Martina třídní učitelka III.C kruparova@zsbilovice.cz
Mgr. Kupsa Vladan učitel kupsa@zsbilovice.cz
Mgr. Lacová Monika učitelka lacova@zsbilovice.cz
Mgr. Mauerová Světlana třídní učitelka VIII.B mauerova@zsbilovice.cz
Mgr. Meluzínová Hana třídní učitelka IX.A meluzinova@zsbilovice.cz
Mgr. Nehybová Lenka třídní učitelka III. B nehybova@zsbilovice.cz
Mgr. Musilová Kateřina třídní učitelka VII.A musilova@zsbilovice.cz
Mgr. Pospíšilová Petra učitelka pospisilovap@zsbilovice.cz
Mgr. Skoták Radek třídní učitel IV.C skotak@zsbilovice.cz
Mgr. Sojáková Petra Mateřská a rodičovská dovolená sojakova@zsbilovice.cz
Mgr. Spoustová Tamara (třídní učitelka V.B spoustova@zsbilovice.cz
Bc. Veselá Kateřina třídní učitelka přípravné třídy kvesela@zsbilovice.cz 545 228 412
Mgr. Věchtová Gabriela učitelka vechtova@zsbilovice.cz