Pedagogický sbor

Telefon:
Do každého kabinetu je připojena přímá linka.

V případě, že se nedovoláte, volejte na vrátnici: 515 551 520 (z vrátnice lze přepojit hovor do všech kabinetů.)

Kontakty

Mgr. Žanda Libor ředitel reditel@zsbilovice.cz 515 551 521
Mgr. Alsterová Zuzana učitelka alsterova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Andresová Hana třídní učitelka IV. B andresova@zsbilovice.cz 515551528
Bc. Antal Marek třídní učitel V. C antal@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Bílková Jana, Ph.D. třídní učitelka VII. A bilkova@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Břízová Natálie učitelka brizova.natalie@zsbilovice.cz 515551529
Mgr. Dostalíková Dana třídní učitelka I. C dostalikova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Eberhardová Ivana třídní učitelka II. A eberhardova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Glosová Petra třídní učitelka II. C glosova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Hajdová Hana třídní učitelka IX. A hajdova@zsbilovice.cz 515551526
Mgr. Hamáková Bohuslava třídní učitelka I. A hamakova@zsbilovice.cz 515551524
Ing. Hasalová Andrea třídní učitelka IX. C hasalova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Holá Marcela výchovný poradce hola@zsbilovice.cz 515 551 523
Mgr. Horčicová Eva třídní učitelka VI. A horcicova@zsbilovice.cz 515551526
Mgr. Chlápek Jan učitel chlapek.jan@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Jahelková Lenka učitelka jahelkova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Jahodová Monika třídní učitelka VI. B jahodova.monika@zsbilovice.cz 515551523
Mgr. Josefi Věra třídní učitelka IV. C josefi@zsbilovice.cz 515551528
Mgr. Josefíková Silvie Mateřská a rodičovská dovolená josefikova@zsbilovice.cz 515551526
Ing. Bc. Mgr. Mgr. Kaláb Michal učitel kalab@zsbilovice.cz 515551529
Mgr. Klimková Jana třídní učitelka III. B klimkova@zsbilovice.cz 515551529
Mgr. Kočvárková Kateřina třídní učitelka I. B kocvarkova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Konečná Jana třídní učitelka II. B konecna@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Košík Josef třídní učitel VII. B kosik@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Kousalík Bohdan zástupce ředitele kousalik@zsbilovice.cz 515 551 522
PaedDr. Kováč Pavel učitel kovac@zsbilovice.cz 515551528
Mgr. Krešlová Jana učitelka kreslova@zsbilovice.cz 515551525
Mgr. Krupárová Martina třídní učitelka III. A kruparova@zsbilovice.cz 515551529
Mgr. Lacová Monika třídní učitelka VIII. B lacova@zsbilovice.cz 515551531
Mgr. Marková Marcela učitelka markova.marcela@zsbilovice.cz 515551526
Mgr. Mauerová Světlana třídní učitelka V. A mauerova@zsbilovice.cz 515551523
Mgr. Meluzínová Hana učitelka meluzinova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Misařová Eliška učitelka misarova@zsbilovice.cz
Mgr. Musilová Kateřina třídní učitelka VI. C musilova@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Ondriková Hana třídní učitelka VII. C ondrikova@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Párová Zdeňka třídní učitelka přípravné třídy parova@zsbilovice.cz
Mgr. Pospíšilová Petra třídní učitelka VIII. C pospisilovap@zsbilovice.cz 515551525
Mgr. Putna Miroslav učitel putna.miroslav@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Skoták Radek třídní učitel IV. A skotak@zsbilovice.cz 515551528
Mgr. Sojáková Petra učitelka sojakova@zsbilovice.cz 515551525
Mgr. Spoustová Tamara zástupkyně ředitele a třídní učitelka IX. B spoustova@zsbilovice.cz 515551537
Mgr. Šrom Jakub třídní učitel V. B jsrom@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Vespalcová Kateřina Mateřská a rodičovská dovolená vespalcova@zsbilovice.cz 515551533
Mgr. Věchtová Gabriela učitelka vechtova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Vozka Martin třídní učitel VIII. A vozka@zsbilovice.cz 515551527