Pedagogický sbor

Telefon:
Do každého kabinetu je připojena přímá linka.

V případě, že se nedovoláte, volejte na vrátnici: 515 551 520 (z vrátnice lze přepojit hovor do všech kabinetů.)

Kontakty

Mgr. Žanda Libor ředitel reditel@zsbilovice.cz 515 551 521
Mgr. Alsterová Zuzana učitelka alsterova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Andresová Hana třídní učitelka III. B andresova@zsbilovice.cz 515551528
Bc. Antal Marek učitel antal@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Bílková Jana, Ph.D. třídní učitelka VI. A bilkova@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Dostalíková Dana třídní učitelka II. A dostalikova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Eberhardová Ivana třídní učitelka I. A eberhardova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Glosová Petra třídní učitelka I. C glosova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Hajdová Hana třídní učitelka VIII. A hajdova@zsbilovice.cz 515551526
Mgr. Hamáková Bohuslava třídní učitelka III. A hamakova@zsbilovice.cz 515551524
Ing. Hasalová Andrea třídní učitelka VIII. C hasalova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Holá Marcela výchovný poradce hola@zsbilovice.cz 515 551 523
Mgr. Horčicová Eva třídní učitelka V. A horcicova@zsbilovice.cz 515551526
Mgr. Jahelková Lenka učitelka jahelkova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Josefi Věra třídní učitelka III. C josefi@zsbilovice.cz 515551528
Mgr. Josefíková Silvie Mateřská a rodičovská dovolená josefikova@zsbilovice.cz 515551526
Ing. Bc. Mgr. Mgr. Kaláb Michal učitel kalab@zsbilovice.cz 515551526
Mgr. Klimková Jana třídní učitelka IV. C klimkova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Kočvárková Kateřina třídní učitelka II. B kocvarkova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Konečná Jana třídní učitelka I. B konecna@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Košík Josef třídní učitel VI. B kosik@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Kousalík Bohdan zástupce ředitele kousalik@zsbilovice.cz 515 551 522
PaedDr. Kováč Pavel učitel kovac@zsbilovice.cz 515551528
Mgr. Krešlová Jana třídní učitelka IX. A kreslova@zsbilovice.cz 515551525
Mgr. Krupárová Martina třídní učitelka IV. B kruparova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Lacová Monika třídní učitelka VII. B lacova@zsbilovice.cz 515551531
Mgr. Mauerová Světlana učitelka mauerova@zsbilovice.cz 515551523
Mgr. Meluzínová Hana třídní učitelka IX. B meluzinova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Musilová Kateřina třídní učitelka V. C musilova@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Ondriková Hana třídní učitelka VI. C ondrikova@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Párová Zdeňka třídní učitelka přípravné třídy parova@zsbilovice.cz
Mgr. Pospíšilová Petra třídní učitelka VII. C pospisilovap@zsbilovice.cz 515551525
Mgr. Skoták Radek třídní učitel IV. A skotak@zsbilovice.cz 515551528
Mgr. Sojáková Petra učitelka sojakova@zsbilovice.cz 515551525
Mgr. Spoustová Tamara zástupkyně ředitele a třídní učitelka VIII. B spoustova@zsbilovice.cz 515551537
Mgr. Šrom Jakub učitel jsrom@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. et Mgr. Turoňová Hana třídní učitelka V. B zezulova@zsbilovice.cz 515551526
Mgr. Vespalcová Kateřina Mateřská a rodičovská dovolená vespalcova@zsbilovice.cz 515551533
Mgr. Věchtová Gabriela učitelka vechtova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Vozka Martin třídní učitel VII. A vozka@zsbilovice.cz 515551527