Pedagogický sbor

Telefon:
Do každého kabinetu je připojena přímá linka.

V případě, že se nedovoláte, volejte na vrátnici: 515 551 520 (z vrátnice lze přepojit hovor do všech kabinetů.)

Kontakty

Mgr. Žanda Libor ředitel reditel@zsbilovice.cz 515 551 521
Mgr. Alsterová Zuzana učitelka alsterova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Andresová Hana třídní učitelka III. C andresova@zsbilovice.cz 515551528
Mgr. Bílková Jana, Ph.D. třídní učitelka IX. C bilkova@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Dostalíková Dana třídní učitelka II. C dostalikova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Eberhardová Ivana třídní učitelka II. A eberhardova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Glosová Petra třídní učitelka I. C glosova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Hajdová Hana třídní učitelka VI. A hajdova@zsbilovice.cz 515551526
Mgr. Hamáková Bohuslava třídní učitelka I. A hamakova@zsbilovice.cz 515551524
Ing. Hasalová Andrea třídní učitelka VI. C hasalova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Holá Marcela výchovný poradce hola@zsbilovice.cz 515551523
Mgr. Horčicová Eva třídní učitelka VIII. B horcicova@zsbilovice.cz 515551526
Mgr. Chromek Vít učitel chromek@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Jahelková Lenka učitelka jahelkova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Josefi Věra třídní učitelka III. B josefi@zsbilovice.cz 515551528
Mgr. Josefíková Silvie třídní učitelka VII. B josefikova@zsbilovice.cz 515551526
Mgr. Klimková Jana třídní učitelka IV. A klimkova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Kočvárková Kateřina třídní učitelka II. B kocvarkova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Konečná Jana třídní učitelka I. B konecna@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Košík Josef třídní učitel IX. A kosik@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Kousalík Bohdan zástupce ředitele kousalik@zsbilovice.cz 515 551 522
PaedDr. Kováč Pavel učitel kovac@zsbilovice.cz 515551528
Mgr. Krešlová Jana třídní učitelka VII. A kreslova@zsbilovice.cz 515551525
Mgr. Krupárová Martina třídní učitelka IV. C kruparova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Kupsa Vladan třídní učitel V. A kupsa@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Lacová Monika třídní učitelka V. B lacova@zsbilovice.cz 515551531
Mgr. Mauerová Světlana třídní učitelka IX. B mauerova@zsbilovice.cz 515551523
Mgr. Meluzínová Hana učitelka meluzinova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Nehybová Lenka třídní učitelka IV. B nehybova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Musilová Kateřina třídní učitelka VIII. A musilova@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Ondriková Hana učitelka ondrikova@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Ondruš David učitel ondrus@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Pospíšilová Petra třídní učitelka V. C pospisilovap@zsbilovice.cz 515551525
Mgr. Skoták Radek třídní učitel III. A skotak@zsbilovice.cz 515551528
Mgr. Sojáková Petra Mateřská a rodičovská dovolená sojakova@zsbilovice.cz 515551525
Mgr. Spoustová Tamara zástupkyně ředitele a třídní učitelka VI. B spoustova@zsbilovice.cz 515551537
Bc. Veselá Kateřina třídní učitelka přípravné třídy kvesela@zsbilovice.cz 515551533
Mgr. Věchtová Gabriela učitelka vechtova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Zezulová Hana učitelka zezulova@zsbilovice.cz 515551526