Pedagogický sbor

Telefon:
Do každého kabinetu je připojena přímá linka.

V případě, že se nedovoláte, volejte na vrátnici: 515 551 520 (z vrátnice lze přepojit hovor do všech kabinetů.)

Kontakty

Mgr. Žanda Libor ředitel reditel@zsbilovice.cz 515 551 521
Mgr. Alsterová Zuzana učitelka alsterova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Andresová Hana třídní učitelka IV. C andresova@zsbilovice.cz 515551528
Mgr. Bílková Jana, Ph.D. třídní učitelka V. A bilkova@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Dostalíková Dana třídní učitelka I. A dostalikova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Eberhardová Ivana třídní učitelka III. A eberhardova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Glosová Petra třídní učitelka II. C glosova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Hajdová Hana třídní učitelka VII. A hajdova@zsbilovice.cz 515551526
Mgr. Hamáková Bohuslava třídní učitelka II. A hamakova@zsbilovice.cz 515551524
Ing. Hasalová Andrea třídní učitelka VII. C hasalova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Holá Marcela výchovný poradce hola@zsbilovice.cz 515 551 523
Mgr. Horčicová Eva třídní učitelka IX. B horcicova@zsbilovice.cz 515551526
Mgr. Jahelková Lenka učitelka jahelkova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Josefi Věra třídní učitelka IV. B josefi@zsbilovice.cz 515551528
Mgr. Josefíková Silvie Mateřská a rodičovská dovolená josefikova@zsbilovice.cz 515551526
Mgr. Klimková Jana třídní učitelka III. C klimkova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Kočvárková Kateřina třídní učitelka I. B kocvarkova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Konečná Jana třídní učitelka II. B konecna@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Košík Josef třídní učitel V. B kosik@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Kousalík Bohdan zástupce ředitele kousalik@zsbilovice.cz 515 551 522
PaedDr. Kováč Pavel učitel kovac@zsbilovice.cz 515551528
Mgr. Krešlová Jana třídní učitelka VIII. A kreslova@zsbilovice.cz 515551525
Mgr. Krupárová Martina třídní učitelka III. B kruparova@zsbilovice.cz 515551524
Mgr. Lacová Monika třídní učitelka VI. B lacova@zsbilovice.cz 515551531
Mgr. Mauerová Světlana učitelka mauerova@zsbilovice.cz 515551523
Mgr. Meluzínová Hana třídní učitelka VIII. B meluzinova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Musilová Kateřina třídní učitelka IX. A musilova@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Ondriková Hana třídní učitelka V. C ondrikova@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Pospíšilová Petra třídní učitelka VI. C pospisilovap@zsbilovice.cz 515551525
Mgr. Skoták Radek třídní učitel IV. A skotak@zsbilovice.cz 515551528
Mgr. Sojáková Petra učitelka sojakova@zsbilovice.cz 515551525
Mgr. Spoustová Tamara zástupkyně ředitele a třídní učitelka VII. B spoustova@zsbilovice.cz 515551537
Mgr. Šrom Jakub učitel jsrom@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Vespalcová Kateřina třídní učitelka přípravné třídy vespalcova@zsbilovice.cz 515551533
Mgr. Věchtová Gabriela učitelka vechtova@zsbilovice.cz 515551530
Mgr. Vozka Martin třídní učitel VI. A vozka@zsbilovice.cz 515551527
Mgr. Zezulová Hana učitelka zezulova@zsbilovice.cz 515551526