Matematický klokan 2014

Poslední týden v březnu se letos, jak je již dlouhou tradicí, konala soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. Také 275 žáků naší školy, od druhé do deváté třídy, se zúčastnilo této soutěže. Soutěž je dobrovolná. Jde v ní hlavně o zábavnější formu matematiky a podchycení zájmu dětí o počítání. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do kategorií: Cvrček (2. a 3. třída), Klokánek (4. a 5. třída), Benjamín ( 6. a 7. třída) a Kadet (8. a 9. třída). Ve všech kategoriích ( mimo Cvrčka – mají 18 úloh ) řeší soutěžící 24 soutěžních úloh, přičemž vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny do třech skupin podle obtížnosti. Za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod odčítá. Pro děti je zadání a styl úkolů zajímavý a zábavný. Soutěž si pamatují a zapojují se do jejího řešení i následující roky. A jak se nám v soutěži vedlo ? Posuďte sami.

 

kategorie Cvrček – maximální počet bodů 90

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1. David Peterka

3.C

78

2. Markéta Hlaváčková

3.B

74

3. Jáchym Hažmuk

3. Matyáš Chovančík

3. Anna Hustáková

3.B

3.C

3.A

72

72

72

 

kategorie Klokánek – maximální počet bodů 120

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1. Klára Havlíčková

1. Kateřina Helánová

5.B

5.B

115

115

2. Klára Tomášková

5.B

108

3. Lukáš Drdla

4.A

103

 

kategorie Benjamín - maximální počet bodů 120

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1. Ondřej Hrozek

7.B

94

2. Matěj Čevela

7.B

89

3. Petr Adamec

7.B

67

 

kategorie Kadet - maximální počet bodů 120

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1. Ondřej Konicar

9.B

99

2. Hynek Podlipný

8.

83

3. Lucie Zdražílková

8.

77

Zapsala: Mgr. Světlana Mauerová