Organizace školního roku 2018/2019

Datum
3. 9. 2018 – pondělí Zahájení školního roku 2018/2019
31. 1. 2019 – čtvrtek Ukončení I. pololetí
28. 6. 2019 – pátek Ukončení II. pololetí
Prázdniny a volné dny
29. 10. a 30. 10. 2018, pondělí a úterý Podzimní prázdniny
28. 10. 2018 – neděle Den vzniku samostatného čs. státu
17. 11. 2018 – sobota Den boje za svobodu a demokracii
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
3. 1. 2019 – čtvrtek Zahájení vyučování po Vánočních prázdninách
1. 2. 2019 – pátek Jednodenní pololetní prázdniny
11. 2. – 17. 2. 2019 Jarní prázdniny
18. 4. 2019 – čtvrtek Velikonoční prázdniny
22. 4. 2019 Velikonoční pondělí
1. 5. 2019 – středa Svátek práce
8. 5. 2019 – středa Den vítězství
29. 6. – 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny
2. 9. 2019 - pondělí Zahájení vyučování školního roku 2018/2019

Provoz školy

Škola je otevřena od 7:40 hod. Žáci školní družiny vstupují do školy individuálně v době od 6:30 hod., při nepříznivém počasí (déšť, mráz) otevře školník školu podle potřeby dříve. Žáci přicházejí do školy tak, aby byli ve třídě nejpozději 10 minut před zahájením výuky. Provoz školy končí 16:30 hod - konec provozu školní družiny, případně ukončením zájmových aktivit žáků, které jsou schváleny pro daný školní rok. (Další podrobnosti - viz Školní řád.)

Vyučovací hodina Trvání Přestávka Poznámka
První 8:00 - 8:45 10 minut  
Druhá 8:55 - 9:40 20 minut Možnost pohybových aktivit v tělocvičně.
Třetí 10:00 - 10:45 10 minut
Čtvrtá 10:55 - 11:40 10 minut  
Pátá 11:50 - 12:35 10 minut Žáci s odpoledním vyučováním mají v rozvrhu polední přestávku na oběd v délce 50 minut.
Šestá 12:45 - 13:30 10 minut
Sedmá 13:40 - 14:25 10 minut
Osmá 14:35 - 15:20