Organizace školního roku 2019/2020

Datum
2. 9. 2019 – pondělí Zahájení školního roku 2018/2019
30. 1. 2020 – čtvrtek Ukončení I. pololetí
30. 6. 2020 – úterý Ukončení II. pololetí
Prázdniny a volné dny
29. 10. a 30. 10. 2019, úterý a středa Podzimní prázdniny
28. 10. 2018 – pondělí Den vzniku samostatného čs. státu
17. 11. 2018 – neděle Den boje za svobodu a demokracii
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny
6. 1. 2020 – pondělí Zahájení vyučování po Vánočních prázdninách
31. 1. 2020 – pátek Jednodenní pololetní prázdniny
17. 2. – 23. 2. 2020 Jarní prázdniny
9. 4. 2020 – čtvrtek Velikonoční prázdniny
13. 4. 2020 Velikonoční pondělí
1. 5. 2020 – pátek Svátek práce
8. 5. 2020 – pátek Den vítězství
1. 7. – 31. 8. 2020 Hlavní prázdniny
1. 9. 2020 - pondělí Zahájení vyučování školního roku 2020/2021

Provoz školy

Škola je otevřena od 7:40 hod. Žáci školní družiny vstupují do školy individuálně v době od 6:30 hod., při nepříznivém počasí (déšť, mráz) otevře školník školu podle potřeby dříve. Žáci přicházejí do školy tak, aby byli ve třídě nejpozději 10 minut před zahájením výuky. Provoz školy končí 16:30 hod - konec provozu školní družiny, případně ukončením zájmových aktivit žáků, které jsou schváleny pro daný školní rok. (Další podrobnosti - viz Školní řád.)

Vyučovací hodina Trvání Přestávka Poznámka
První 8:00 - 8:45 10 minut  
Druhá 8:55 - 9:40 20 minut Možnost pohybových aktivit v tělocvičně.
Třetí 10:00 - 10:45 10 minut
Čtvrtá 10:55 - 11:40 10 minut  
Pátá 11:50 - 12:35 10 minut Žáci s odpoledním vyučováním mají v rozvrhu polední přestávku na oběd v délce 50 minut.
Šestá 12:45 - 13:30 10 minut
Sedmá 13:40 - 14:25 10 minut
Osmá 14:35 - 15:20