Organizace školního roku 2021/2022

1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2020/2021
31. 1. 2022 Ukončení I. pololetí
30. 6. 2022 Ukončení II. pololetí
Prázdniny a volné dny
28. 9. 2021 Den české státnosti
27. a 29. 10, 2021 Podzimní prázdniny
28. 10. 2021 Den vzniku samostatného čs. státu
17. 11. 2021 Den boje za svobodu a demokracii
23. 12. 2021 až 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny
3. 1. 2022 Zahájení vyučování po Vánočních prázdninách
4. 2. 2022 Jednodenní pololetní prázdniny
7. 3. – 13. 3. 2022 Jarní prázdniny
14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny
18. 4. 2022 Velikonoční pondělí
1. 7. – 31. 8. 2022 Hlavní prázdniny
1. 9. 2022 Zahájení vyučování školního roku 2022/2023

Provoz školy

Škola je otevřena od 7:40 hod. Žáci školní družiny vstupují do školy individuálně v době od 6:30 hod., při nepříznivém počasí (déšť, mráz) otevře školník školu podle potřeby dříve. Žáci přicházejí do školy tak, aby byli ve třídě nejpozději 10 minut před zahájením výuky. Provoz školy končí 16:30 hod - konec provozu školní družiny, případně ukončením zájmových aktivit žáků, které jsou schváleny pro daný školní rok. (Další podrobnosti - viz Školní řád.)

Vyučovací hodina Trvání Přestávka Poznámka
První 8:00 - 8:45 10 minut  
Druhá 8:55 - 9:40 20 minut Možnost pohybových aktivit v tělocvičně.
Třetí 10:00 - 10:45 10 minut
Čtvrtá 10:55 - 11:40 10 minut  
Pátá 11:50 - 12:35 10 minut Žáci s odpoledním vyučováním mají v rozvrhu polední přestávku na oběd v délce 50 minut.
Šestá 12:45 - 13:30 10 minut
Sedmá 13:40 - 14:25 10 minut
Osmá 14:35 - 15:20