Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

Ve spolupráci s Gymnáziem Brno-Řečkovice
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Musilová

Naše škola je zapojena do projektu Gymnázia Řečkovice na podporu přírodovědného a technického vzdělávání. Jedná se o spolupráci gymnázia s několika základními školami, která má pomoci rozšířit možnosti ve výuce přírodovědných předmětů. Tento projekt zahrnuje návštěvy našich žáků na zahradě gymnázia, kde jsou nainstalována různá stanoviště objasňující některé fyzikální jevy a jejich využití (kladka, sluneční ohřev, větrná elektrárna apod.) Také zde můžeme vidět vegetaci různých přírodních biotopů, různé druhy hornin, vznik půdy, hmyzí domky a další zajímavá biologická stanoviště.

Druhá část projektu je pro naši školu ještě přínosnější – získali jsme vybavení, které nám umožňuje zatraktivnit výuku a usnadnit žákům pochopení přírodních jevů. Pomocí čidel, která jsou propojena s počítačem, můžeme měřit hladinu hluku, intenzitu osvětlení, podíl kyslíku a CO2 ve vzduchu, pH , teplotu, zrychlení, rychlost, sílu stisku ruky, EKG a spoustu dalších hodnot. Díky tomu, že žáci vidí na grafech vývoj měření, je pro ně výuka srozumitelnější, pochopitelnější a určitě i zajímavější.