Provoz

Provozní doba a vyzvedávání žáků

  1. ranní provoz od 6.30 – 7.45 hod
  2. odpolední provoz od 11.40 – 17.00 hod
  3. Žáci přicházejí do ŠD v době od 6.30 do 7.30 hod. Vzhledem k tomu, že je školní budova po celý den uzavřena, používají zákonní zástupci a žáci pro kontakt s vychovateli ŠD telefon přímo do jednotlivých oddělení ŠD.
  4. Odpoledne odchází žáci domů do 13.45 hod a poté v době od 15.00 do 17.00 hod, aby bylo žákům umožněno zúčastnit se nerušeně alespoň jednoho uceleného bloku zájmových aktivit.

 

Omlouvání žáků

  1. V zápisním lístku zákonní zástupci určí dobu pobytu žáka ve ŠD. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je uvedena v zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti zákonných zástupců s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem zákonných zástupců.
  2. Telefonická nebo ústní dohoda o změně odchodu není možná.
  3. Formulář na omluvenku je ke stažení níže v přílohách.
  4. Po zrušení docházky nebo odpadnutí zájmové aktivity, zákonní zástupci písemně tuto skutečnost oznámí vychovateli.