Školní mléko

Každý žák, který bude mít zájem o mléčný program, zdarma obdrží jednu kartu. Kartu lze zakoupit nebo dobít u paní hospodářky o velké přestávce nebo v pokladních hodinách pro rodiče, a to v úterý od 7:30 - 8:00 hod a v pátek od 12:00 - 16:00 hodin. Kartu je nutné dobít minimálně obnosem 100,-- Kč. Karta je dobíjitelná po celý školní rok 2009/2010 a je na veškerý sortiment v automatu. Rodiče moho po internetu sledovat, za co si jejich děti čerpají kredit a to na adrese automaty.come.cz
(vstup pro majitele kartet:
přihlašujete se do okýnka - karta, číslo karty, heslo je uvedeno na kartě, po přihlášení bude automatická výzva k zadání nového hesla)