Současnost školy

Bílovice nad Svitavou leží 12 km na sever od Brna. Krajina, která je obklopuje, je proslulá svými strmými vrchy, nádhernými lesy, a stráněmi plnými květin. To vše umocňuje kouzelná řeka Svitava. V třicátých letech minulého století Bílovice nad Svitavou proslavily významné kulturní osobnosti, které v nich a v přírodě kolem našly takové zalíbení, že zde část svého života bydlely a čerpaly své umělecké náměty. Rudolf Těsnohlídek – Liška Bystrouška (na její motivy složil Leoš Janáček svou světoznámou operu Příhody lišky Bystroušky) a Stanislav Kostka Neumann se svou slavnou básnickou sbírkou Kniha lesů vod a strání. Kulturních osobností bychom mohli vyjmenovat celou plejádu. Pokud máte o tyto informace zájem, najdete je v jiných odkazech o Bílovicích nad Svitavou, například – www.bilovicens.cz.

Naše základní škola patří mezi úplné školy se všemi devíti ročníky. V současném školním roce 2022/2023 ji navštěvuje 585 žáků + 16 dětí v přípravné třídě. Je to však počet, který se v důsledku stále se rozrůstající obce každoročně zvyšuje. Původní stará budova školy z konce 19. století se postupně rozrostla v šedesátých letech minulého století o novou přístavbu s učebnami pro žáky a v roce 1991 o školní jídelnou s tělocvičnou. Výstavba dalších učeben, ale zejména modernizace výukových prostor probíhá od roku 2007. Na špičkové úrovni, jsou vybaveny nejen nově postavené třídy pro žáky, ale také odborná učebna pro fyziku, chemii a přírodopis, učebny pro výuku jazyků a učebna výpočetní techniky. Výuka je realizována podle Školního vzdělávacího programu: Škola – zrcadlo života. Trvale využíváme možností zapojení naší školy do projektů, které zvyšují úroveň výuky a přináší nové kvalitativní prvky a metody vzdělávací práce.

Odpoledne je pro naše žáky I. stupně k dispozici sedm oddělení školní družiny. Škola poskytuje v odpoledních hodinách pro všechny žáky celou řadu velice zajímavých a různorodých aktivit, dlouhodobou tradici má keramická dílna a také sportovní kroužky, kroužek točení na hrnčířském kruhu a volejbal Svoje významné místo mezi žáky má folklórní taneční soubor  Bystrouška. Za svoji dlouholetou práci obdržel mimochodem v únoru 2013 Putovní pohár předsedy vlády.

V budově naší školy působí také již řadu let hudební oddělení ZUŠ Šlapanice, kde mohou žáci navštěvovat obory hry na klavír, kytaru, housle a dechové nástroje.

Spolupracujeme se střediskem Lužánky, pobočkou Liška, kteří doplňují naši volnočasovou nabídku svými kroužky.

Svým vybavením patří naše škola k nejmodernějším školám v regionu vůbec. Máme samozřejmě radost z faktu, že většina našich žáků je úspěšná také v dalším studiu na středních školách.

Školu najdete na Komenského ulici. V blízkosti školy je vlakové nádraží, ležící na železniční trati Brno – Česká Třebová. Stejně tak nedaleko jsou zastávky autobusů IDS. V okolí Bílovic nad Svitavou najdete mnoho památných míst, krásnou krajinu s hájenkami, studánkami, zkrátka místy, která přímo vybízí k vycházkám a poznávacím výletům. Těšíme se, že navštívíte nejen tuto krásnou krajinu, ale zavítáte i do naší školy.