Testování našich žáků

Autoevaluace vychází z vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Jednou z oblastí hodnocení školy je průběh vzdělávání žáků – výsledky vzdělávání žáků a studentů. Podívejte se na výsledky našich žáků zpracované do elektronické podoby.