VYNSPI II - projekt na prevenci

Ve spolupráci s PPP Brno a Klinikou adiktologie, rok 2015

Zodpovídá: Mgr. Libor Žanda

V rámci projektu školní metodik prevence Mgr. Libor Žanda přepracoval Minimální preventivní program dle doporučení Kliniky adiktologie. Vhodné zapracování do praxe školy bylo konzultováno s PPP Brno, Sládkova.

Výstupem je inovovaný Minimální preventivní program, který bude zařazen do Příručky "dobré praxe".

Druhým výstupem byla analýza a zastoupení prevence v naše školním vzdělávacím programu "Škola, zrcadlo života".