Zájmové útvary pořádané školou

Pondělí

HLINĚNKA

Mgr. Kateřina Kočvárková

Mgr. Dana Dostalíková

1. skupina: 12.15 – 13.15

2. skupina: 13.15 – 14.15

3. skupina: 14.15 – 15.15

keramická dílna

0. - 7. ročník

od 3. 10. 2022

! kroužek je již naplněn

 

VOLEJBAL

Mgr. Petra Pospíšilová

14.30 – 15.45

15.45 - 17.15

velká tělocvična

5. - 9. ročník

od 19. 9. 2022

Cena: 1000 Kč,- /pololetí

Úterý

VŠESPORTOVNÍ PŘÍPRAVA SOKOLÍK

Mgr. Jan Chlápek

pořádané externí organizací Sokolík

1. -3. ročník: 14.30 – 15.30

4. -6. ročník: 15.30 - 16.30

velká tělocvična

1. - 6. ročník

od 4. 10. 2022

Cena: 900 Kč,- /pololetí

Středa

KOČIČÍ TLAPKY

Mgr. Kateřina Kočvárková

14.00 – 15.00

jazyková učebna 2. patro stará budova

kroužek pro děvčata 2. ročníku

od 5. 10. 2022

Cena: 600 Kč,- /pololetí

 

VOLEJBAL

Mgr. Petra Pospíšilová

14.30 – 15.45

15.45 - 17.00

velká tělocvična

5. - 9. ročník

od 19. 9. 2022

Cena: 1000 Kč,- /pololetí

 

DESKOVÉ HRY

Mgr. Tereza Franzová

Mgr. Natálie Janková

14.00 – 15.00 4. - 5. ročník

14.30 – 16.00 6. - 9. ročník

od 5. 10. 2022

Cena: 600 Kč,- /pololetí

Čtvrtek

LIŠČATA

Mgr. Kateřina Kočvárková

Mgr. Ivana Eberhardová

 

předškoláci

pro předškoláky

od února 2023

 

FLORBAL

Mgr. Radek Skoták

14.30 – 16.00

velká tělocvična

první stupeň

od 6. 10. 2022

 

BYSTROUŠKA

Mgr. Bohuslava Hamáková

 

14:30 - 15:30

malá tělocvična

od 1. 9. 2022

 

TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU

Mgr. Monika Lacová

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

keramická dílna

3. - 9. ročník

od 6. 10. 2022

Pátek

 

 

 

CENTRUM ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

Platba za kroužek by měla být uhrazena do 31. 10. 2022 u paní Fritschové. V případě nezaplacení v tomto termínu žák kroužek nemá právo navštěvovat.

Pokud máte v kroužku žáky 1. až 3. třídy, kteří navštěvují družinu, tak o této skutečnosti informujte Hanku Kučerovou. Pokud nebudou vychovatelé vědět, že žák navštěvuje kroužek, tak ho nebudou pouštět.

BYSTROUŠKA

Dětský folklorní soubor Bystrouška je kroužek, který určen dětem se zájmem o rytmickou výchovu, zpěv a tanec.Naším cílem je zúčastňovat se akcí v Bílovicích, jako je vítání jara, hody, vítání občánků, vánoční strom.Při vystoupeních chceme předvádět lidové tance z Brněnska. Prezentovat se i na zahraničních vystoupeních.

Pro žáky: od 1. tříd.

Kroužek vede: Bohuslava HAMÁKOVÁ

Cena: 600 Kč,- /pololetí

Přihláška do Bystroušky 2022/23

DESKOVÉ HRY

HLINĚNKA

Keramický kroužek pro všechny šikovné žáčky, které láká a baví tvoření z keramické hlíny.

Pro žáky:

Kroužek vede: Mgr. Dana Dostalíková

Mgr. Kateřina Kočvárková

Kdy a kde: Ve školní keramické dílně každé pondělí ve třech skupinách:

1. skupina v době 12:15 – 13:15

2. skupina v době 13:15 – 14:15

3. skupina v době 14:15 – 15:15

Cena: 600 Kč,- /pololetí

S sebou: pracovní oblečení, zástěra

Kapacita: max. 20 dětí v jedné skupině

 

Kroužek florbalu – pozor opět tradičně ve čtvrtek!

 

Informace pro zájemce, kteří chtějí navštěvovat kroužek florbalu ve školním roce 2022/2023

Kroužek se koná ve čtvrtek v době od 14.30 – 16.00 h v tělocvičně školy.

Kroužek florbalu začíná 6. října 2022

Skupina A: I. a 2. třídy v době od 14.30 – 15.15 h – maximální počet 20                                                                                                                                              

Skupina B: 3. a 4. třídy v době od 15.15 – 16.00 h – maximální počet 20

Ve hře budou proti sobě nastupovat vždy hráči stejné věkové kategorie. Žáci přicházejí 5 minut před začátkem a čekají v šatně. Podrobné informace žáci dostanou na první schůzce. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, musí požádat rodiče o písemný souhlas pro vychovatele, že mohou být uvolňováni z družiny do florbalu.

 

Žáci se do kroužku přihlašují písemně – přihlášku si mohou stáhnout z webu školy. Přihlášky odevzdávají vedoucímu kroužku Radku Skotákovi.

 

Výstroj žáka/žákyně:

sportovní oblečení jako do hodin tělesné výchovy, sportovní obuv – tenisky nebo tzv. sálovky (doporučujeme se šněrováním) + florbalová hůl. V prvním měsíci práce kroužku – říjen – si mohou žáci florbalovou hůl zapůjčit ve škole. Současně doporučujeme hráčům používat ochranné brýle určené pro florbal.

Radek Skoták, vedoucí kroužku

 

TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU

Žáci se učí pracovat na hrnčířském kruhu, vyrobí si hrníček, misku apod.

Pro žáky: od 3. ročníku výše, max. 5 žáků ve skupině

Kroužek vede: Mgr. Monika Lacová

Kdy a kde: Pravidelně v keramické dílně ve:

čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.

Cena: 6 00,-/ pololetí (na materiál a pomůcky)