Zájmové útvary pořádané školou

 

PONDĚLÍ

HLINĚNKA

Mgr. Kateřina Kočvárková,

Mgr. Dana Dostalíková

1. sk. 12.15 - 13.15

2. sk. 13.15 - 14.15

3. sk. 14.15 - 15.15

keramická dílna

od 1.10.2018

 

Volejbal

Mgr. Petra Pospíšilová

pokročilí 15.15 - 16.30

začátečníci 16.15 - 17.15

tělocvična

žáci 2. stupně

od 10. 9. 2018

 

 

Lišárna

Mgr. Silvie Josefíková

 

 

13.30 - 15.30

lišárna

 

1. - 9. třída

od 1. 10. 2018

ÚTERÝ

 

Volejbal

Mgr. Petra Pospíšilová

 

pokročilí 15.15 - 16.30

tělocvična

 

žáci 1. stupně

od 10. 9. 2018

STŘEDA

BYSTROUŠKA

Mgr.Bohuslava Hamáková

    1. - 15.30

malá tělocvična

 

od 12. 9. 2018

 

 

Volejbal

Mgr. Petra Pospíšilová

 

pokročilí 15.15 - 16.30

začátečníci 16.15 - 17.15

tělocvična

 

žáci 2. stupně

od 10. 9. 2018

 

 

Lišárna

Mgr. Kateřina Kočvárková

 

12.30 - 15.30

lišárna

 

1. - 9. třída

od 1. 10. 2018

ČTVRTEK

TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU

Mgr. Monika Lacová

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

keramická dílna

žáci od 3. tříd výše

od 4. 10. 2018

 

Liščata

Mgr. Kateřina Kočvárková

Mgr. Ivana Eberhardová

16.30 - 17.30

 

od 7.2. 2019

předškoláci

 

BOTIČKA - dramatický kroužek

Mgr. Tamara Spoustová

čtvrtek 14.00 - 15.30

Lišárna

od 4. 10. 2018

žáci 3. - 5. tříd

 

BOTKA - dramatický kroužek

Mgr. Eva Horčicová

čtvrtek 14.40 - 16.10

aula školy

od 4. 10. 2018

žáci 6. - 9. tříd

 

FLORBAL

PaedDr. Pavel Kováč

    1. - 17.00

tělocvična

od 4.10. 2018

žáci 1. – 5. tříd

PÁTEK

Sportovní hry

Mgr. Martina Krupárová

 

15.00 - 16.00

tělocvična

 

1. - 3. třída

od 5. 10. 2018

 

CENTRUM ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

Platba za kroužek by měla být uhrazena do 31. 10. 2018 u paní Fritschové. V případě nezaplacení v tomto termínu žák kroužek nemá právo navštěvovat.

Pokud máte v kroužku žáky 1. až 3. třídy,kteří navštěvují družinu, tak o této skutečnosti informujte Hanku Kučerovou.Pokud nebudou vychovatelé vědět, že žák navštěvuje kroužek, tak ho nebudou pouštět.

 

BYSTROUŠKA

Dětský folklorní soubor Bystrouška je kroužek, který určen dětem se zájmem o rytmickou výchovu, zpěv a tanec.Naším cílem je zúčastňovat se akcí v Bílovicích, jako je vítání jara, hody, vítání občánků, vánoční strom.Při vystoupeních chceme předvádět lidové tance z Brněnska. Prezentovat se i na zahraničních vystoupeních.

Pro žáky: od 1. tříd.

Kroužek vede: Bohuslava HAMÁKOVÁ

Kdy a kde: každou středu v době 14 - 15:30 v malé tělocvičně

Cena: 600 Kč,- /pololetí

Začátek: 12. 9. 2018

Přihláška do Bystroušky 2017_18

 

HLINĚNKA

Keramický kroužek pro všechny šikovné žáčky, které láká a baví tvoření z keramické hlíny.

Pro žáky:

Kroužek vede: Mgr. Dana Dostalíková

Mgr. Kateřina Kočvárková

Kdy a kde: Ve školní keramické dílně každé pondělí ve třech skupinách:

1. skupina v době 12:15 – 13:15

2. skupina v době 13:15 – 14:15

3. skupina v době 14:15 – 15:15

Cena: 600 Kč,- /pololetí

Začátek: 1. října 2018

S sebou: pracovní oblečení, zástěra

Kapacita: max. 20 dětí v jedné skupině

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK FLORBALU – školní rok 2018 - 2019

 

Vedoucí kroužku: Pavel Kováč

Místo a čas: každý čtvrtek v tělocvičně školy v době 15.15 – 17.00 hod. Žáci do kroužku přicházejí nejdříve 10 minut pře zahájením (15.05 hod).

 

Charakteristika sportovního kroužku:

Žáci se učí základům florbalové hry a pravidel florbalu. Těžištěm kroužku je samotná hra. Jedná se o vhodnou sportovní aktivitu ve volném čase žáků.

 

Komu je sportovní kroužek florbalu určen:

Kroužek je primárně určen žákům – chlapcům i dívkám I. stupně, tedy pro žáky 1. – 5 tříd. Maximální počet 32. (podle pořadí odevzdaných přihlášek). Kroužek je možné rozšířit i o žáky (opět chlapci i dívky)

 

Oblečení: jako do hodin tělesné výchovy, důležitá je obuv – tenisky nebo „sálovky“ – pozor na podrážku – nesmí „barvit“.

 

Sportovní náčiní: florbalová hůl (na webu si můžete prohlédnout, jakou by měli mít žáci florbalovou hůl – jak hůl vybírat při koupi) a vlastní podepsaný míček. Míčky pro hru, ale i pro trénink zajišťuje škola.

 

Cena: za pololetí 500 Kč, za celý rok 1 000 Kč. Splatnost je uvedena na přihlášce.

 

S florbalem začínáme ve čtvrtek 4. října 2018

 

Důležité upozornění pro zákonné zástupce/rodiče žáka:

Rodiče seznámí vedoucího kroužku s případným zdravotním omezením žáka. Nosí-li žák brýle, rodiče písemně sdělí vedoucímu kroužku, že jsou tyto brýle bezpečné – osazení netříštivým sklem, nebo jsou zhotoveny z plastu – viz přihláška pro školní rok 2017/2018.

 

Na přihlášce rodiče uvedou, zda budou žáka z kroužku odvádět nebo zda může žák odcházet po skončení kroužku domů sám.

 

Sportovní hry

Náplní kroužku je všestranná pohybová aktivita formou pohybových her, soutěží se sportovním náčiním, jednoduché míčové aktivity a cvičení na nářadí (kruhy, lavičky, žebřiny, atd.)

Kroužek bude probíhat každý pátek ve školní tělocvičně od 15. do 16 hodin.

První hodinu si může Vaše dítě vyzkoušet a teprve pak se závazně přihlásit.

Kroužek se otevře v případě zájmu alespoň 10 dětí, maximální počet je 24 žáků. Začínáme 5. října 2018, cena 500 Kč za pololetí, úhrada do konce října na účet školy.

Přihláška je na webu školy ve složce zájmové útvary pořádané školou. Vyplněné přihlášky posílejte na můj mail, obratem Vám potvrdím přijetí.

(Pokud dítě navštěvuje ŠD, je nutné toto sdělit vychovatelům a uvést, kam půjde po jejich skončení.)

 

Na Vaše děti se těší Mgr. Martina Krupárová, ZŠ Bílovice nad Svitavou. Případné dotazy ráda odpovím na adrese mkruparova@seznam.cz.

 

BOTIČKA

Dramatický kroužek

Pro žáky: 3. - 5. tříd

Kroužek vede: Tamara Spoustová

Kdy a kde: každý čtvrtek 14.00 - 15.30, v Lišárně

Cena: za pololetí 500,- Kč

Začátek: 4. 10. 2018

 

 

BOTKA

Dramatický kroužek pro žáky vyšších ročníků

Pro žáky: 6. - 9. tříd

Kroužek vede: Eva Horčicová

Kdy a kde: každý čtvrtek 14.40 - 16.10, v aule

Cena: za pololetí 500,- Kč

Začátek: 5. 10. 2017

 

 

 

TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU

Žáci se učí pracovat na hrnčířském kruhu, vyrobí si hrníček, misku apod.

Pro žáky: od 3. ročníku výše, max. 5 žáků ve skupině

Kroužek vede: Mgr. Monika Lacová

Kdy a kde: Pravidelně v keramické dílně ve:

čtvrtek 13:00 – 14:00 hod. nebo

čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.

Cena: 6 00,-/ pololetí (na materiál a pomůcky)

Začátek: 4. 10. 2018