Zájmové útvary pořádané školou

Pondělí

HLINĚNKA

Mgr. Kateřina Kočvárková

Mgr. Dana Dostalíková

 

1. sk. 12.15 - 13.15

2. sk. 13.15 - 14.15

3. sk. 14.15 - 15.15

keramická dílna

pondělí 30. 9. 2019

 

BOTKA – dramatický kroužek

Mgr. Eva Horčicová

14.00

Aula školy

 

 

VOLEJBAL

Mgr. Petra Pospíšilová

15.15 – 16.30 pokročilí

16.15 - 17.15 méně pokročilí

velká tělocvična

velcí

od začátku října

 

PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA

Mgr. Kateřina Musilová

Mgr. Jana Bílková, PhD

14.00 – 15.30

učebna fyziky

2. stupeň

od 7. října

Úterý

SPORTOVNÍ HRY

Mgr. Martina Krupárová

14.30 až 15.30

velká tělocvična

pro 1. – 3. třídu

od 1. 10. 2019

 

VOLEJBAL

Mgr. Petra Pospíšilová

13.30 – 14.30

velká tělocvična

první stupeň

od začátku října

Středa

KOČIČÍ TLAPKY - obsazeno

Mgr. Kateřina Kočvárková

14.00 – 15.00

třída 9. A

pro děvčata 1. – 3.tříd od 2. 10. 2019

 

VOLEJBAL

Mgr. Petra Pospíšilová

15.15 – 16.30 pokročilí

16.15 - 17.15 méně pokročilí

velká tělocvična

velcí

od začátku října

Čtvrtek

LIŠČATA

Mgr. Kateřina Kočvárková

Mgr. Ivana Eberhardová

16.30 – 17.30

třída 2. B, 2. A

pro předškoláky

od 6. 2. 2020

 

BYSTROUŠKA

Mgr. Bohuslava Hamáková

 

13:30 - 15:00

malá tělocvična

od 12. 9. 2019

 

TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU - obsazeno

Mgr. Monika Lacová

1. sk. 13.00 – 14.00

2. sk. 14.00 – 15.00

keramická dílna

od 3. 10. 2019

 

FLORBAL

Paedr. Pavel Kováč

13.30 – 15.30

velká tělocvična

od 3. 10. 2019

Pátek

 

 

 

CENTRUM ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

Platba za kroužek by měla být uhrazena do 31. 10. 2019 u paní Fritschové. V případě nezaplacení v tomto termínu žák kroužek nemá právo navštěvovat.

Pokud máte v kroužku žáky 1. až 3. třídy, kteří navštěvují družinu, tak o této skutečnosti informujte Hanku Kučerovou. Pokud nebudou vychovatelé vědět, že žák navštěvuje kroužek, tak ho nebudou pouštět.

 

BYSTROUŠKA

Dětský folklorní soubor Bystrouška je kroužek, který určen dětem se zájmem o rytmickou výchovu, zpěv a tanec.Naším cílem je zúčastňovat se akcí v Bílovicích, jako je vítání jara, hody, vítání občánků, vánoční strom.Při vystoupeních chceme předvádět lidové tance z Brněnska. Prezentovat se i na zahraničních vystoupeních.

Pro žáky: od 1. tříd.

Kroužek vede: Bohuslava HAMÁKOVÁ

Cena: 600 Kč,- /pololetí

Přihláška do Bystroušky 2019_20

 

HLINĚNKA

Keramický kroužek pro všechny šikovné žáčky, které láká a baví tvoření z keramické hlíny.

Pro žáky:

Kroužek vede: Mgr. Dana Dostalíková

Mgr. Kateřina Kočvárková

Kdy a kde: Ve školní keramické dílně každé pondělí ve třech skupinách:

1. skupina v době 12:15 – 13:15

2. skupina v době 13:15 – 14:15

3. skupina v době 14:15 – 15:15

Cena: 600 Kč,- /pololetí

S sebou: pracovní oblečení, zástěra

Kapacita: max. 20 dětí v jedné skupině

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK FLORBALU – školní rok 2019 - 2020

 

Vedoucí kroužku: Pavel Kováč

Místo a čas: každý čtvrtek v tělocvičně školy v době 13.30 – 15.30 hod. Žáci do kroužku přicházejí nejdříve 10 minut pře zahájením (15.05 hod).

 

Charakteristika sportovního kroužku:

Žáci se učí základům florbalové hry a pravidel florbalu. Těžištěm kroužku je samotná hra. Jedná se o vhodnou sportovní aktivitu ve volném čase žáků.

 

Komu je sportovní kroužek florbalu určen:

Kroužek je primárně určen žákům – chlapcům i dívkám I. stupně, tedy pro žáky 1. – 5 tříd. Maximální počet 32. (podle pořadí odevzdaných přihlášek). Kroužek je možné rozšířit i o žáky (opět chlapci i dívky)

 

Oblečení: jako do hodin tělesné výchovy, důležitá je obuv – tenisky nebo „sálovky“ – pozor na podrážku – nesmí „barvit“.

 

Sportovní náčiní: florbalová hůl (na webu si můžete prohlédnout, jakou by měli mít žáci florbalovou hůl – jak hůl vybírat při koupi) a vlastní podepsaný míček. Míčky pro hru, ale i pro trénink zajišťuje škola.

 

Cena: za pololetí 500 Kč, za celý rok 1 000 Kč. Splatnost je uvedena na přihlášce.

 

S florbalem začínáme ve čtvrtek 3. října 2019

 

Důležité upozornění pro zákonné zástupce/rodiče žáka:

Rodiče seznámí vedoucího kroužku s případným zdravotním omezením žáka. Nosí-li žák brýle, rodiče písemně sdělí vedoucímu kroužku, že jsou tyto brýle bezpečné – osazení netříštivým sklem, nebo jsou zhotoveny z plastu – viz přihláška pro školní rok 2017/2018.

 

Na přihlášce rodiče uvedou, zda budou žáka z kroužku odvádět nebo zda může žák odcházet po skončení kroužku domů sám.

 

SPORTOVNÍ HRY

Náplní kroužku je všestranná pohybová aktivita formou pohybových her, soutěží se sportovním náčiním, jednoduché míčové aktivity a cvičení na nářadí (kruhy, lavičky, žebřiny, atd.)

První hodinu si může Vaše dítě vyzkoušet a teprve pak se závazně přihlásit.

Kroužek se otevře v případě zájmu alespoň 10 dětí, maximální počet je 24 žáků. Začínáme 1. října 2019, cena 500 Kč za pololetí, úhrada do konce října na účet školy.

Přihláška je na webu školy ve složce zájmové útvary pořádané školou. Vyplněné přihlášky posílejte na můj mail, obratem Vám potvrdím přijetí.

(Pokud dítě navštěvuje ŠD, je nutné toto sdělit vychovatelům a uvést, kam půjde po jejich skončení.)

Na Vaše děti se těší Mgr. Martina Krupárová, ZŠ Bílovice nad Svitavou. Případné dotazy ráda odpovím na adrese mkruparova@seznam.cz.

 

 

BOTKA

Dramatický kroužek pro žáky vyšších ročníků

Pro žáky: 6. - 9. tříd

Kroužek vede: Eva Horčicová

Cena: za pololetí 500,- Kč

 

TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU

Žáci se učí pracovat na hrnčířském kruhu, vyrobí si hrníček, misku apod.

Pro žáky: od 3. ročníku výše, max. 5 žáků ve skupině

Kroužek vede: Mgr. Monika Lacová

Kdy a kde: Pravidelně v keramické dílně ve:

čtvrtek 13:00 – 14:00 hod. nebo

čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.

Cena: 6 00,-/ pololetí (na materiál a pomůcky)