Zájmové útvary pořádané školou

 

Pondělí

HLINĚNKA

Mgr. Kateřina Kočvárková

Mgr. Dana Dostalíková

1. skupina: 12.15 – 13.15

2. skupina: 13.15 – 14.15

3. skupina: 14.15 – 15.15

keramická dílna

0. - 5. ročník

od 2. 10. 2023

Cena: 900 Kč,- /pololetí

 

VOLEJBAL

Mgr. Petra Pospíšilová

14.30 – 15.45

15.45 - 17.15

velká tělocvična

1. + 2. stupeň

od 2. 10. 2023

Cena: 800 Kč,- /pololetí /1x týdně

1300 Kč,- /pololetí /2x týdně

 

LOGOHRÁTKY

Mgr. Tereza Franzová, Mgr. Natálie Vašátková

12.45 - 13.45

ve třídě 3. C

0. - 2. ročník

od 2. 10. 2023

Cena: 700 Kč,- /pololetí

Úterý

VŠESPORTOVNÍ PŘÍPRAVA SOKOLÍK

Mgr. Jan Chlápek

pořádané externí organizací Sokolík

0. -3. ročník: 14.30 – 15.30

4. -6. ročník: 15.30 - 16.30

velká tělocvična

od října 2023

Cena: 1000 Kč,- /pololetí

Středa

KOČIČÍ TLAPKY

Mgr. Kateřina Kočvárková

14.00 – 15.00

jazyková učebna 2. patro stará budova

kroužek pro děvčata 2. ročníku

od 4. 10. 2023

Cena: 750 Kč,- /pololetí

 

VOLEJBAL

Mgr. Petra Pospíšilová

14.30 – 15.45

15.45 - 17.00

velká tělocvična

1. + 2. stupeň

od 4. 10. 2023

Cena: 800 Kč,- /pololetí /1x týdně

1300 Kč,- /pololetí /2x týdně

 

TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU

Mgr. Monika Lacová

14.15 – 15.15

keramická dílna

výběr žáků

od 5. 10. 2023

Cena: 900 Kč,- /pololetí

Čtvrtek

LIŠČATA

Mgr. Kateřina Kočvárková

Mgr. Jana Konečná

 

pro předškoláky

od 8. 2. 2024

Cena: 1500 Kč,-

 

FLORBAL

Mgr. Jan Chlápek

14.30 – 16.00

velká tělocvična

první stupeň

od 5. 10. 2023 2023

Cena: 600 Kč,- /pololetí

 

BYSTROUŠKA

Mgr. Bohuslava Hamáková

 

14:30 - 15:30

malá tělocvična

1. - 5. ročník

od 7. 9. 2023

 

VĚDA NÁS BAVÍ

Mgr. Kateřina Musilová

12:00 - 13:00

13.00 - 14.00

kuchyňka

1. - 4. ročník

od 12. 10. 2023

 

TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU

Mgr. Monika Lacová

13:00 – 14:00 hod. 1. skupina

14:00 – 15:00 hod. 2. skupina

keramická dílna

výběr žáků

od 5. 10. 2023

Cena: 900 Kč,- /pololetí

 

LOGOHRÁTKY

Mgr. Tereza Franzová, Mgr. Natálie Vašátková

12.45 - 13.45

ve třídě 3. C

0. - 2. ročník

od 5. 10. 2023

Cena: 700 Kč,- /pololetí

Pátek

 

 

 

CENTRUM ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

Platba za kroužek by měla být uhrazena do 31. 10. 2023 u paní Fritschové. V případě nezaplacení v tomto termínu žák kroužek nemá právo navštěvovat. Kód pro kroužek je ZDE.

Pokud máte v kroužku žáky 1. až 3. třídy, kteří navštěvují družinu, tak o této skutečnosti informujte Ivu Matyášovou. Pokud nebudou vychovatelé vědět, že žák navštěvuje kroužek, tak ho nebudou pouštět.

BYSTROUŠKA

Dětský folklorní soubor Bystrouška je kroužek, který určen dětem se zájmem o rytmickou výchovu, zpěv a tanec.Naším cílem je zúčastňovat se akcí v Bílovicích, jako je vítání jara, hody, vítání občánků, vánoční strom.Při vystoupeních chceme předvádět lidové tance z Brněnska. Prezentovat se i na zahraničních vystoupeních.

Pro žáky: od 1. tříd.

Kroužek vede: Bohuslava HAMÁKOVÁ

Cena: 600 Kč,- /pololetí

Přihláška do Bystroušky 2022/23

DESKOVÉ HRY

HLINĚNKA

Keramický kroužek pro všechny šikovné žáčky, které láká a baví tvoření z keramické hlíny.

Pro žáky:

Kroužek vede: Mgr. Dana Dostalíková

Mgr. Kateřina Kočvárková

Kdy a kde: Ve školní keramické dílně každé pondělí ve třech skupinách:

1. skupina v době 12:15 – 13:15

2. skupina v době 13:15 – 14:15

3. skupina v době 14:15 – 15:15

Cena: 900 Kč,- /pololetí

S sebou: pracovní oblečení, zástěra

Kapacita: max. 20 dětí v jedné skupině

 

FLORBAL

 

Informace pro zájemce, kteří chtějí navštěvovat kroužek florbalu ve školním roce 2023/2024

roužek se koná ve čtvrtek v době od 14.30 – 16.00 h v tělocvičně školy.

Kroužek florbalu začíná 5. října 2023

Skupina A: I. a 2. třídy v době od 14.30 – 15.15 h – maximální počet 20

Skupina B: 3. a 4. třídy v době od 15.15 – 16.00 h – maximální počet 20

Ve hře budou proti sobě nastupovat vždy hráči stejné věkové kategorie. Žáci přicházejí 5 minut před začátkem a čekají v šatně. Podrobné informace žáci dostanou na první schůzce. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, musí požádat rodiče o písemný souhlas pro vychovatele, že mohou být uvolňováni z družiny do florbalu.

Žáci se do kroužku přihlašují písemně – přihlášku si mohou stáhnout z webu školy. Přihlášky odevzdávají vedoucímu kroužku Janu Chlápkovi.

Výstroj žáka/žákyně:

sportovní oblečení jako do hodin tělesné výchovy, sportovní obuv – tenisky nebo tzv. sálovky (doporučujeme se šněrováním) + florbalová hůl. V prvním měsíci práce kroužku – říjen – si mohou žáci florbalovou hůl zapůjčit ve škole. Současně doporučujeme hráčům používat ochranné brýle určené pro florbal.

Jan Chlápek, vedoucí kroužku

 

TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU

Žáci se učí pracovat na hrnčířském kruhu, vyrobí si hrníček, misku apod.

Pro žáky: od 3. ročníku výše, max. 5 žáků ve skupině

Kroužek vede: Mgr. Monika Lacová

Kdy a kde: Pravidelně v keramické dílně ve:

středu 14:15 – 15:15 hod.

čtvrtek 13:00 – 14:00 hod. 1. skupina

čtvrtek 14:00 – 15:00 hod. 2. skupina

Cena: 900,-/ pololetí (na materiál a pomůcky)

VĚDA NÁS BAVÍ

Přihlášky přes www.vedanasbavi.cz.

 

SOKOLÍK - Všesportovní příprava

 

Všesportovní příprava – Sokolík (Všesportovní příprava pro Přípravnou třídu MŠ až 3. třídu ZŠ)

Úterý: 14:30 - 15:30

https://www.sokolik-brno.cz/blog/zs-bilovice-nad-svitavou-vsesportovni-priprava-sokolik-vsesportovni-priprava-pro

Všesportovní příprava – Sokolík (Všesportovní příprava 4. - 6. třída)

Úterý 15:30 - 16:30

https://www.sokolik-brno.cz/blog/zs-bilovice-nad-svitavou-vsesportovni-priprava-4-6-trida

Cena pololetí/15 lekcí/1000 Kč

LIŠČATA

 

KOČIČÍ TLAPKY