Zájmové útvary pořádané školou

Pondělí

Hliněnka

Mgr. Kateřina Kočvárková

Mgr. Dana Dostalíková

12.15 – 15.15 mírně pokročilí

keramická dílna

od 4. 10. 2021

 

VOLEJBAL

Mgr. Petra Pospíšilová

14.30 – 15.45

15.45 - 17.15  pokročilí

velká tělocvična

od 4. 10. 2021

 

 

Úterý

VOLEJBAL

Mgr. Petra Pospíšilová

14.30 – 16.00 první stupeň

velká tělocvična

přípravka (1. stupeň) od 5. 10. 2021

Středa

KOČIČÍ TLAPKY

Mgr. Kateřina Kočvárková

14.00 – 15.00

jazyková učebna 2. patro stará budova

pro 2. ročník

od 6. 10. 2021

Cena: 600 Kč,- /pololetí

 

VOLEJBAL

Mgr. Petra Pospíšilová

14.30 – 15.45

15.45 - 17.15  pokročilí

velká tělocvična

od 6. 10. 2021

Čtvrtek

LIŠČATA

Mgr. Kateřina Kočvárková

Mgr. Ivana Eberhardová

16.30 – 17.30

třída 1. A, 2. B

pro předškoláky

od 10. 2. 2022

 

FLORBAL

Mgr. Radek Skoták

14.30 – 16.30

velká tělocvična

první stupeň

od 7. 10. 2021

 

BYSTROUŠKA

Mgr. Bohuslava Hamáková

 

14:30 - 15:30

malá tělocvična

od 9. 9. 2021

 

TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU

Mgr. Monika Lacová

14.00 – 15.00

keramická dílna

od 7. 10. 2021

Pátek

 

 

 

CENTRUM ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

Platba za kroužek by měla být uhrazena do 31. 10. 2021 u paní Fritschové. V případě nezaplacení v tomto termínu žák kroužek nemá právo navštěvovat.

Pokud máte v kroužku žáky 1. až 3. třídy, kteří navštěvují družinu, tak o této skutečnosti informujte Hanku Kučerovou. Pokud nebudou vychovatelé vědět, že žák navštěvuje kroužek, tak ho nebudou pouštět.

BYSTROUŠKA

Dětský folklorní soubor Bystrouška je kroužek, který určen dětem se zájmem o rytmickou výchovu, zpěv a tanec.Naším cílem je zúčastňovat se akcí v Bílovicích, jako je vítání jara, hody, vítání občánků, vánoční strom.Při vystoupeních chceme předvádět lidové tance z Brněnska. Prezentovat se i na zahraničních vystoupeních.

Pro žáky: od 1. tříd.

Kroužek vede: Bohuslava HAMÁKOVÁ

Cena: 600 Kč,- /pololetí

Přihláška do Bystroušky 2019_20

 

HLINĚNKA

Keramický kroužek pro všechny šikovné žáčky, které láká a baví tvoření z keramické hlíny.

Pro žáky:

Kroužek vede: Mgr. Dana Dostalíková

Mgr. Kateřina Kočvárková

Kdy a kde: Ve školní keramické dílně každé pondělí ve třech skupinách:

1. skupina v době 12:15 – 13:15

2. skupina v době 13:15 – 14:15

3. skupina v době 14:15 – 15:15

Cena: 600 Kč,- /pololetí

S sebou: pracovní oblečení, zástěra

Kapacita: max. 20 dětí v jedné skupině

 

Kroužek florbalu – pozor opět tradičně ve čtvrtek!

 

Informace pro zájemce, kteří chtějí navštěvovat kroužek florbalu ve školním roce 2021/2022

Kroužek se koná ve čtvrtek v době od 14.30 – 16.30 hod v tělocvičně školy.

(* jedná se o změnu, místo tradičního čtvrtku – důvodem je rozvrh vyučujícího a možnostmi volných hodin v tělocvičně).

Kroužek florbalu začíná 6. října 2020:

Skupina A: I. a 2. třídy v době od 14.30 – 15.30 hod – maximální počet 24                                                                                                                                              

Skupina B: 3. a 4. třídy v době od 15.30 – 16.30 hod – maximální počet 24

Ve hře budou proti sobě nastupovat vždy hráči stejné kategorie.

Žáci přicházejí 10 minut před začátkem a čekají v šatně. Podrobné informace žáci dostanou na první schůzce. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, nezapomenou požádat rodiče o písemný souhlas pro vychovatele, že mohou být uvolňováni z družiny do florbalu.

Žáci se do kroužku přihlašují písemně – přihlášku si mohou stáhnout z webu školy – do 7. října 2021. Přihlášky odevzdávají vedoucímu kroužku.

Výstroj žáka/žákyně: sportovní oblečení jako do hodin tělesné výchovy, sportovní obuv – tenisky nebo tzv. sálovky (doporučujeme se šněrováním) + florbalová hůl. Současně doporučujeme hráčům používat ochranné brýle.

Na přihlášce rodiče uvedou, zda budou žáka z kroužku odvádět nebo zda může žák odcházet po skončení kroužku domů sám.

 

TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU

Žáci se učí pracovat na hrnčířském kruhu, vyrobí si hrníček, misku apod.

Pro žáky: od 3. ročníku výše, max. 5 žáků ve skupině

Kroužek vede: Mgr. Monika Lacová

Kdy a kde: Pravidelně v keramické dílně ve:

čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.

Cena: 6 00,-/ pololetí (na materiál a pomůcky)