Zájmové útvary pořádané školou

Pondělí

HLINĚNKA

Mgr. Kateřina Kočvárková

Mgr. Dana Dostalíková

 

1. sk. 12.15 - 13.15

2. sk. 13.15 - 14.15 - OBSAZENO

3. sk. 14.15 - 15.15

keramická dílna

pondělí 5. 10. 2020

 

VOLEJBAL

Mgr. Petra Pospíšilová

14.30 – 15.45 mírně pokročilí

15.45 - 17.15  pokročilí

velká tělocvična

velcí

od 7. 9. 2020

 

Úterý

VOLEJBAL

Mgr. Petra Pospíšilová

12.40 – 13.40

velká tělocvična

přípravka (1. stupeň) od 6. 10. 2020
 

FLORBAL

Paedr. Pavel Kováč

15.30 – 17.00

velká tělocvična

od 6. 10. 2020
 

MALÝ PICASSO

Ing. arch. Markéta Zvěřinová

14.00 – 15.30

 

výtvarný kroužek pro 2. - 5. třídu; cena: 1000,- Kč

Středa

KOČIČÍ TLAPKY

Mgr. Kateřina Kočvárková

14.00 – 15.00

jazyková učebna stará budova

pro děvčata 2. tříd od 7. 10. 2020

 

VOLEJBAL

Mgr. Petra Pospíšilová

14.30 – 15.45 mírně pokročilí

15.45 - 17.15  pokročilí

velká tělocvična

velcí

od 7. 9. 2020

Čtvrtek

LIŠČATA

Mgr. Kateřina Kočvárková

Mgr. Ivana Eberhardová

16.30 – 17.30

třída 1. B, 3. A

pro předškoláky

od 4. 2. 2021

 

VOLEJBAL

Mgr. Petra Pospíšilová

13.45 – 14.45

velká tělocvična

přípravka (1. stupeň) od 8. 10. 2020

 

BYSTROUŠKA

Mgr. Bohuslava Hamáková

 

13:30 - 15:00

malá tělocvična

od 10. 9. 2020

 

SPORTOVNÍ HRY - Obsazeno

Mgr. Martina Krupárová

12.45 až 13.45

velká tělocvična

pro 0. – 3. třídu

od 1. 10. 2020

 

TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU - obsazeno

Mgr. Monika Lacová

1. sk. 13.00 – 14.00

2. sk. 14.00 – 15.00

keramická dílna

od 1. 10. 2020

Pátek

 

 

 

CENTRUM ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

Platba za kroužek by měla být uhrazena do 31. 10. 2019 u paní Fritschové. V případě nezaplacení v tomto termínu žák kroužek nemá právo navštěvovat.

Pokud máte v kroužku žáky 1. až 3. třídy, kteří navštěvují družinu, tak o této skutečnosti informujte Hanku Kučerovou. Pokud nebudou vychovatelé vědět, že žák navštěvuje kroužek, tak ho nebudou pouštět.

BYSTROUŠKA

Dětský folklorní soubor Bystrouška je kroužek, který určen dětem se zájmem o rytmickou výchovu, zpěv a tanec.Naším cílem je zúčastňovat se akcí v Bílovicích, jako je vítání jara, hody, vítání občánků, vánoční strom.Při vystoupeních chceme předvádět lidové tance z Brněnska. Prezentovat se i na zahraničních vystoupeních.

Pro žáky: od 1. tříd.

Kroužek vede: Bohuslava HAMÁKOVÁ

Cena: 600 Kč,- /pololetí

Přihláška do Bystroušky 2019_20

 

HLINĚNKA

Keramický kroužek pro všechny šikovné žáčky, které láká a baví tvoření z keramické hlíny.

Pro žáky:

Kroužek vede: Mgr. Dana Dostalíková

Mgr. Kateřina Kočvárková

Kdy a kde: Ve školní keramické dílně každé pondělí ve třech skupinách:

1. skupina v době 12:15 – 13:15

2. skupina v době 13:15 – 14:15

3. skupina v době 14:15 – 15:15

Cena: 600 Kč,- /pololetí

S sebou: pracovní oblečení, zástěra

Kapacita: max. 20 dětí v jedné skupině

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK FLORBALU – školní rok 2020 - 2021 - ! POZOR změna dne v týdnu

 

Informace pro zájemce, kteří chtějí navštěvovat kroužek florbalu ve školním roce 2020/2021

Kroužek se koná v úterý* v době od 15.30 – 17.00 hod v tělocvičně školy.

(* jedná se o změnu, místo tradičního čtvrtku – důvodem je rozvrh vyučujícího a možnostmi volných hodin v tělocvičně).

Kroužek florbalu začíná 6. října 2020:

Skupina A: I. a 2. třídy v době od 15.30 – 17.00 hod – maximální počet 24                                                                                                                                              

Skupina B: 3. a 4. třídy v době od 15.30 – 17.00 hod – maximální počet 24

Ve hře budou proti sobě nastupovat vždy hráči stejné kategorie.

Žáci přicházejí 10 minut před začátkem a čekají v šatně. Podrobné informace žáci dostanou na první schůzce. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, nezapomenou požádat rodiče o písemný souhlas pro vychovatele, že mohou být uvolňováni z družiny do florbalu.

Žáci se do kroužku přihlašují písemně – přihlášku si mohou stáhnout z webu školy – do 2. října 2020. Přihlášky odevzdávají vedoucímu kroužku Pavlu Kováčovi.

Výstroj žáka/žákyně: sportovní oblečení jako do hodin tělesné výchovy, sportovní obuv – tenisky nebo tzv. sálovky (doporučujeme se šněrováním) + florbalová hůl. Současně doporučujeme hráčům používat ochranné brýle.

Na přihlášce rodiče uvedou, zda budou žáka z kroužku odvádět nebo zda může žák odcházet po skončení kroužku domů sám.

Pavel Kováč, vedoucí kroužku

 

SPORTOVNÍ HRY - ! Obsazeno

Náplní kroužku je všestranná pohybová aktivita formou pohybových her, soutěží se sportovním náčiním, jednoduché míčové aktivity a cvičení na nářadí (kruhy, lavičky, žebřiny, atd.)

První hodinu si může Vaše dítě vyzkoušet a teprve pak se závazně přihlásit.

Kroužek se otevře v případě zájmu alespoň 10 dětí, maximální počet je 24 žáků. Začínáme 1. října 2020, cena 500 Kč za pololetí, úhrada do konce října na účet školy.

Přihláška je na webu školy ve složce zájmové útvary pořádané školou. Vyplněné přihlášky posílejte na můj mail, obratem Vám potvrdím přijetí.

(Pokud dítě navštěvuje ŠD, je nutné toto sdělit vychovatelům a uvést, kam půjde po jejich skončení.)

Na Vaše děti se těší Mgr. Martina Krupárová, ZŠ Bílovice nad Svitavou. Případné dotazy ráda odpovím na adrese mkruparova@seznam.cz.

 

 

BOTKA

Dramatický kroužek pro žáky vyšších ročníků

Pro žáky: 6. - 9. tříd

Kroužek vede: Eva Horčicová

Cena: za pololetí 500,- Kč

 

TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU

Žáci se učí pracovat na hrnčířském kruhu, vyrobí si hrníček, misku apod.

Pro žáky: od 3. ročníku výše, max. 5 žáků ve skupině

Kroužek vede: Mgr. Monika Lacová

Kdy a kde: Pravidelně v keramické dílně ve:

čtvrtek 13:00 – 14:00 hod. nebo

čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.

Cena: 6 00,-/ pololetí (na materiál a pomůcky)