Základní informace o družině

Školní družina při ZŠ Bílovice nad Svitavou je určena k výchově a vzdělávání mimo vyučovací proces. ŠD má také význam sociální, protože zajišťuje péči a bezpečnost dětí v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. 

Maximální kapacita školní družiny Bílovice nad Svitavou je 210 žáků.

Primárně je ŠD určena pro žáky 1. - 3. ročníků. Zákonný zástupce je povinen žáka přihlásit vedoucí vychovatelce Haně Kučerové. Po přihlášení je účast povinná.

Úplata za školní družinu

Úplata činí 120,- Kč měsíčně, tj. 600,- Kč za polovinu školního roku. Uhradit lze najednou nebo pololetně.

Bližší informace o platbě naleznete v sekci "Informace o platbách" nebo na tomto odkazu.