Zápis do I. třídy

Schůzka zákonných zástupců před nástupem do 1. tříd

 • Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků se přesunuje na úterý 16. června 2020 od 17 hodin. Sraz v aule školy a po úvodním přivítání se rodiče rozejdou do příslušných budoucích prvních tříd. Třídní učitelé pošlou všem rodičům budoucích prvňáčků mailovou pozvánku.

Aktuální informace v době koronavirové pandemie

Vážení rodiče,
letošní zápis žáků do prvních tříd musí z důvodu koronavirové pandemie proběhnout online formou, tj. bez přítomnosti dětí i rodičů.
V případě, že hodláte přihlásit své dítě k zápisu v ZŠ Bílovice n. Svit., nebo budete žádat odklad, tak prosím rozklikněte níže psaný odkaz a důkladně vyplňte všechna políčka (datová schránka není povinná). Online zápis vyplní všichni, i žadatelé o odklad. Odkaz je aktivní od dnešního dne do 17. 4. 2020.

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/ZSBilovice/KWE015_Prihlask...

Pokud zapisujete jedno dítě, tak stačí vyplnit pouze "Dítě č. 1", v případě, že zapisujete dvojčata, tak pokračujte i na "Dítě č. 2", atd.

Pro příští školní rok budeme otevírat pouze 2 první třídy, proto byla stanovena kritéria přijetí. Přednostně budou přijaté děti ze spádové oblasti, tj. s trvalým pobytem v Bílovicích nad Svitavou. Spádové děti budou přijaté všechny. Ostatní děti budou přijímané podle kritérií stanovených na našich webových stránkách (https://www.zsbilovice.cz/zapis-do-i-tridy)

Oznámení o přijetí dětí do prvních tříd bude vyvěšeno na dveřích školy a na webových stránkách v aktualitách nejpozději 6. 5. 2020.
Děkuji za spolupráci a přeji hodně zdraví
Mgr. Libor Žanda

Odklady
V současné době Pedagogicko-psychologické poradny nevyšetřují děti kvůli školní zralosti. Domluvte si telefonicky s poradnou termín vyšetření.
Z našich webových stránek si stáhněte formulář Žádost pro odklad, vyplňte, vyfoťte a pošlete na mail reditel@zsbilovice.cz.
Odklady budou vydávány po doložení všech předepsaných dokumentů. Z důvodu uzavření poraden budou odklady vydávané pravděpodobně i v červnu.

Přípravná třída
Doporučujeme pro děti s odkladem.
Děti budou do přípravné třídy zařazované na základě podané Žádosti a na základě kritérií stanovených na našich webových stránkách https://www.zsbilovice.cz/pripravna-trida.
Zařazování dětí do přípravné třídy bude z pochopitelných důvodů ukončeno nejdříve v polovině června.

Zápis do 1. třídyTermín zápisu: 7. dubna 2020, 13 - 18 hodin

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 • Před zápisem do 1. tříd prosíme zákonné zástupce budoucích prvňáčků, aby se zapsali na konkrétní čas zápisu do tabulky, která bude od února k dispozici v Mateřské škole v Bílovicích nad Svitavou. Kromě tabulky budou u učitelek ve třídách MŠ formuláře "Žádosti o přijetí". Formulář prosím vyplňte a nechejte v MŠ (TABULKA I ŽÁDOSTI K PŘIJETÍ JSOU NYNÍ K DISPOZICI OPĚT V ZŠ).
 • Den otevřených dveří se koná 2. dubna 2020 od 8 do 12 hodin (informace v příloze) a od 15 do 17 hodin.
 • Zápis dětí se koná 7. dubna 2020 od 13 do 18 hodin. S sebou si zákonní zástupci musí vzít rodný list dítěte + občanský průkaz.
 • K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Odklad školní docházky

 • Žádost o odklad (viz. příloha) - žádost o odklad MUSÍ být podána v době od 1. do 30. dubna, ideálně v den zápisu. K žádosti je třeba přiložit 2 dokumenty (doporučující zprávu z PPP a doporučující zprávu od lékaře nebo klinického psychologa.)

Tzn.: Pokud určitě budete řešit odklad, tak se co nejdříve objednejte do Pedagogicko-psychologické poradny (kontakt na naši spádovou v příloze), protože jsou dlouhé čekací lhůty. Vyjádření lékaře stačí od obvodního lékaře.
Pokud se rozhodnete pro odklad v den zápisu, tak podáte žádost v ředitelně a budete muset v přiměřené době doložit oba požadované dokumenty, aby mohlo být vydané rozhodnutí o
odkladu.

 

Rozhodnutí o přijetí

 • Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno: V seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly, které zákonní zástupci obdrží při zápisu do 1. třídy. Předpokládaný termín zveřejnění seznamu je 16. 4. 2020.
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích školy
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy

 

Kritéria přijetí

 • Kritéria přijetí - na ZŠ Bílovice nad Svitavou budeme pro školní rok 2020/2021 otevírat maximálně 2 první třídy po maximálně 24 žácích.

1.      Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti, tj. s trvalým pobytem v Bílovicích nad Svitavou (vedení školy garantuje, že budou přijaty všechny děti s trvalým pobytem v Bílovicích nad Svitavou).

Děti, které nebydlí ve spádové oblasti, budou přijímány podle následujících kritérií:

2.      Děti, které navštěvují přípravnou třídu ZŠ Bílovice nad Svitavou.

3.      Děti z nespádové oblasti, které mají sourozence v naší škole (sourozenec je nyní žák 1. – 8. ročníku).

4.      Děti z nespádové oblasti, která nemá určenou spádovou ZŠ (např. Řícmanice).

5.      Ostatní děti z nespádové oblasti.

Stanovení pořadí:

Pořadí dětí se stanovuje postupně od kritéria 1. ke kritériu 5.

 • Poznámka:

V případě, že u jednoho kritéria bude více dětí než může škola přijmout, tak bude provedeno losování. Losovat se budou registrační čísla a losovat bude člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy.

 

Liščata (edukativní kroužek pro předškoláky)

 • Liščata (edukativní kroužek pro budoucí prvňáčky):
  • termín příjmu přihlášek od 6. ledna 2020 (tento den bude formulář přihlášky vyvěšen na webové stránky školy)
  • začátek bude ve čtvrtek 6. února 2020
  • pouze pro žáky, kteří plánují nástup na ZŠ Bílovice nad Svitavou.

 

Schůzka zákonných zástupců před nástupem do 1. tříd

 • Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků se koná 2. června 2020 od 17 hodin. Sraz v aule školy a po úvodním přivítání se rodiče rozejdou do příslušných budoucích prvních tříd.