Zápis do I. třídy

Zápis do 1. třídyTermín zápisu: 9. dubna 2019, 13 - 18 hodin

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 • Před zápisem do 1. tříd prosíme zákonné zástupce budoucích prvňáčků, aby se zapsali na konkrétní čas zápisu do tabulky, která bude od února k dispozici v Mateřské škole v Bílovicích nad Svitavou. Kromě tabulky budou u učitelek ve třídách MŠ formuláře "Žádosti o přijetí". Formulář prosím vyplňte a nechejte v MŠ.
 • Den otevřených dveří se koná 4. dubna 2019 od 8 do 12 hodin (informace v příloze) a od 15 do 17 hodin.
 • Zápis dětí se koná 9. dubna 2019 od 13 do 18 hodin. S sebou si zákonní zástupci musí vzít rodný list dítěte + občanský průkaz.
 • K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
 • Žádost o odklad (viz. příloha) - žádost o odklad MUSÍ být podána v době od 1. do 30. dubna, ideálně v den zápisu. K žádosti je třeba přiložit 2 dokumenty (doporučující zprávu z PPP a doporučující zprávu od lékaře nebo klinického psychologa.)

Tzn.: Pokud určitě budete řešit odklad, tak se co nejdříve objednejte do Pedagogicko-psychologické poradny (kontakt na naši spádovou v příloze), protože jsou dlouhé čekací lhůty. Vyjádření lékaře stačí od obvodního lékaře.
Pokud se rozhodnete pro odklad v den zápisu, tak podáte žádost v ředitelně a budete muset v přiměřené době doložit oba požadované dokumenty, aby mohlo být vydané rozhodnutí o odkladu.

 • Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno:
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích školy
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy

  V seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly, které zákonní zástupci obdrží při zápisu do 1. třídy. Předpokládaný termín zveřejnění seznamu je 16. 4. 2019.

 • Kritéria přijetí - na ZŠ Bílovice nad Svitavou budeme pro školní rok 2019/2020 otevírat maximálně 3 první třídy po maximálně 30 žácích. Budeme tedy přijímat maximálně 90 žáků. V případě, že bude vedení školy řešit přijetí většího počtu žáků než 90, tak přednost dostanou žáci ze spádové oblasti, což jsou žáci s bydlištěm v Bílovicích nad Svitavou. Z nespádových dětí dostanou přednost ti, kteří mají staršího sourozence vzdělávajícího se v naší ZŠ a ti, kteří absolvovali MŠ v Bílovicích nad Svitavou.
 • Pozn: v předchozích letech byli přijati vždy všichni přihlášení žáci i "nebílovičtí". Vše nasvědčuje tomu, že se tak stane i letos.
 • Liščata (edukativní kroužek pro budoucí prvňáčky):
  • termín příjmu přihlášek od 7. ledna 2019 (tento den bude formulář přihlášky vyvěšen na webové stránky školy)
  • začátek bude 7. února 2019
  • pouze pro žáky, kteří plánují nástup na ZŠ Bílovice nad Svitavou.
 • Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků se koná 4. června 2019 od 17 hodin. Sraz v aule školy a po úvodním přivítání se rodiče rozejdou do příslušných budoucích prvních tříd.