Informace o školní družině od vedoucí vychovatelky Ivy Matyášové

Vydáno: 30. 8. 2023

Pondělí 4. 9. 2023

Tento den začíná školní družina po úvodní hodině a končí v 17:00 hod. Zůstává-li dítě v družině již tento první den, napište vychovateli písemné oznámení s časem odchodu dítěte a jménem vyzvedávající osoby.

Nemáte-li zájem o pondělní oběd pro dítě v družině, odhlaste ho ve školní jídelně!

Veškeré informace o provozu školní družiny obdržíte 4.9. 2023 ve třídě.

Vyplněný Zápisní lístek a Seznámení se školním řádem a vnitřním řádem šk. družiny odevzdejte svému vychovateli nebo třídní učitelce v úterý 5. 9. 2023.

Úterý 5.9. 2023

Začíná pravidelný provoz školní družiny.

Ranní provoz od 6:30 hod. a následně odpolední provoz od 11:40 hod. do 17:00 hod.

Oběd s družinou.

Pro případné dotazy pište na: matyasova@zsbilovice.cz , nebo volejte 737 475 578.

S pozdravem

Iva Matyášová