Školní psycholog

Školní psycholog: Mgr. Monika Kolářová

Kontakt: telefon +420 515 551 535
email: kolarova@zsbilovice.cz
Kde mě najdete: ZŠ Bílovice n. Svit., bývalá budova OÚ, 3. patro, vlevo
Úřední hodiny: po domluvě

 

 

 

 

 

Na konzultace je nutné se vždy předem objednat (telefonicky či emailem).

Školní psycholog je již od roku 2016 součástí Školního poradenského pracoviště ZŠ Bílovice nad Svitavou, od dubna 2017 je zároveň také jeho koordinátorem. Školní psycholog úzce spolupracuje s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, sociálním pedagogem, metodiky prevence, vedením školy a pedagogy. Jeho práce má svá specifika – pracuje diagnosticky, poradensky, konzultačně, intervenčně i metodicky, a to jak se žáky školy, tak i s rodiči a pedagogy.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Všechny psychologické služby jsou poskytovány bezplatně, samozřejmostí je vázanost platnými zákony a profesními etickými normami.

Mezi nejčastější témata konzultací patří:

 • osobní nepohoda, náročná rodinná situace
 • obtíže v osobnostním vývoji
 • potíže v kolektivu, se spolužáky,
 • neshody mezi kamarády, se sourozenci
 • šikana a kyberšikana
 • vzdělávací problémy, školní neúspěšnost, poradenství v oblasti učebních stylů
 • výchovné potíže, poruchy chování
 • kariérové poradenství
 • relaxace, práce s volným časem, time management
 • krizová intervence, poradenství a podpora v náročných životních situacích
 • komunikace s rodiči a učiteli, komunikace mezi rodinou a školou
 • adaptační potíže, psychosomatické obtíže, tréma
 • doporučení dalších odborníků
 • a jiné