Školní psycholog

Školní psycholog: Mgr. Michaela Geržičáková

Kontakt: telefon +420 515 551 539
email: gerzicakova@zsbilovice.cz
Kde mě najdete: ZŠ Bílovice n. Svit., bývalá budova OÚ, 3. patro, vlevo
Úřední hodiny: po domluvě

 

 

 

 

 

Na konzultace je nutné se vždy předem objednat (telefonicky či emailem).

Školní psycholog je již od roku 2016 součástí Školního poradenského pracoviště ZŠ Bílovice nad Svitavou. Školní psycholog úzce spolupracuje s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, metodiky prevence, vedením školy a pedagogy. Jeho práce má svá specifika – pracuje diagnosticky, poradensky, konzultačně, intervenčně i metodicky, a to jak se žáky školy, tak i s rodiči a pedagogy.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Všechny psychologické služby jsou poskytovány bezplatně, samozřejmostí je vázanost platnými zákony a profesními etickými normami.

Mezi nejčastější témata konzultací patří:

 • krizová intervence
 • poradenství a podpora v obtížných životních situacích
 • nepříjemné pocity, úzkosti, strach, smutek,…
 • potíže ve školním kolektivu
 • vztahy (rodinné, kamarádské, romantické,…)
 • témata týkající se sexuality
 • šikana a kyberšikana
 • výchovné potíže, poruchy chování
 • vzdělávací problémy, školní neúspěšnost,
 • poradenství v oblasti učících strategií a time-managementu
 • kariérové poradenství, podpora v rozhodování
 • relaxace, práce s volným časem
 • témata týkající se adaptace, psychosomatické obtíže, tréma,…
 • komunikace s rodiči a učiteli, komunikace mezi rodinou a školou
 • doporučení dalších odborníků a služeb
 • a další