Velká tělocvična

Nabídka pronájmu tělocvičny

Základní škola Bílovice nad Svitavou nabízí sportovcům, sportovním oddílům a klubům, ale také celé sportovní veřejnosti prostory školní tělocvičny k pronájmu v době mimo vyučování.   

Tělocvična je k pronajmutí: ( nutná domluva předem )

 • Ve dnech školního vyučování v době: od 17, 00 – 22,00 hod
 • V sobotu, neděli v době: od 9,00 – 19,00 hod

Základní rozměry (v metrech) a další parametry tělocvičny:

 • Délka, šířka, výška stropu = 29,7 x 17,4 x 7,3 (plynové agregáty jsou 6,6 metrů vysoko)
 • Tělocvična je vybavena výkonnými agregáty plynového topení (nastavitelná teplota – okamžitý efekt, a systémem řízeného větrání).
 • 2 šatny (cca 80 osob), při turnajích je možné připravit další 4 šatny, 2 sprchy, 4 toalety, nápojový automat, možnost využití přilehlé školní jídelny – porady, konzumace jídla, občerstvení, seminář.

Ceny pronájmu:

 • 350 Kč/ 1 hodina v pracovní den
 • 400 Kč/ 1 hodina ve dnech pracovního volna
 • celodenní turnaje/akce – cena po dohodě obou stran

Kontakty: 545 228 410, 733 709 798
e-mail: reditel@zsbilovice.cz nebo zima@zsbilovice.cz

Možnosti využití školní tělocvičny

Graficky znázorněné plochy základních hřišť sportovních her a aktivit, které je možné v tělocvičně hrát:

 • basketbal: 15 x 25,50, vedle dvou hlavních košů je na stranách tělocvičny k dispozici dalších 6 tréninkových košů,
 • volejbal, nohejbal, vybíjená 9 x 18,
 • badminton (čárování pro čtyřhru i  pro dvouhru) - 2 hřiště.
 • florbal - k dispozici jsou branky i mantinely.
 • házená a sálová kopaná (branky k dispozici) – u těchto sportovních her není speciální grafické znázornění herní plochy,
 • v dále všechny sálové hry, které jsou odvozeny z výše uvedených sportovních her (přehazovaná, jiné druhy sálové kopané atd.)

Další sportovní a kulturní aktivity:

 • sportovní gymnastika (kladiny, žebřiny, hrazdy, kruhy, žíněnky na prostná, koza, odrazový můstek, šplhací tyče a šplhací lana),
 • umělecká gymnastika, aerobic, kondiční cvičení s hudbou – tělocvična má k dispozici kvalitní ozvučení,
 • zimní příprava pro atletiku, kopanou, orientační běh, možnost tréninku úpolových sportů a jiných, které v zimním období nebo v době nepříznivého počasí potřebují dostatečné velké prostory pro kvalitní přípravu
 • vedle pravidelné činnosti (tréninků) sportovních oddílů a kroužků, je možné vzhledem k zázemí tělocvičny také pořádání turnajů a soutěží – přilehlé šatny, sprchy, toalety a nápojový automat,
 • prostory lze využít velmi dobře také k jiným než sportovním aktivitám – tanec, besedy s možností pohybových ukázek,