Speciální pedagog

Školní speciální pedagog: Mgr. Tereza Franzová

koordinátor školního poradenského pracoviště

Kontakt: telefon +420 515 551 536
email: franzova@zsbilovice.cz
Kde mě najdete: ZŠ Bílovice n. Svit., bývalá budova OÚ, 3. patro, vlevo
Úřední hodiny: po domluvě

 

 

 

 

 

Školní speciální pedagog: Mgr. et. Mgr. Natálie Vašátková

Kontakt: telefon +420 515 551 535
email: jankova@zsbilovice.cz
Kde mě najdete: ZŠ Bílovice n. Svit., bývalá budova OÚ, 3. patro, vlevo
Úřední hodiny: po domluvě

 

 

 

 

 

Poradenská služba školního speciálního pedagoga je zdarma.

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga:

  • zaměřuje se na pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem jejich vzniku,
  • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • provádí skupinovou a individuální péči za účelem naplňování speciálních vzdělávacích potřeb,
  • provádí orientační diagnostiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem jejich vzniku,
  • poskytuje poradenské a konzultační hodiny pro žáky, rodiče i pedagogy,
  • podílí se na zpracování individuálně vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory,
  • metodicky pomáhá pedagogům vyučujících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • spolupracuje se školskými poradenskými pracovišti a s dalšími institucemi a odborníky ve prospěch žáka,
  • průběžně vyhodnocuje účinnost poskytovaných podpůrných opatření,
  • podílí se na koordinaci a metodickém vedení asistentů pedagoga ve škole,