Organizace školního roku 2023/2024

4. 9. 2023 Zahájení školního roku 2023/2024
31. 1. 2024 Ukončení I. pololetí
30. 6. 2024 Ukončení II. pololetí
Prázdniny a volné dny
28. 9. 2023 Den české státnosti
26. a 27. 10, 2023 Podzimní prázdniny
28. 10. 2023 Den vzniku samostatného čs. státu
17. 11. 2023 Den boje za svobodu a demokracii
23. 12. 2023 až 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny
3. 1. 2024 Zahájení vyučování po Vánočních prázdninách
2. 2. 2024 Jednodenní pololetní prázdniny
5. 2. – 11. 2. 2024 Jarní prázdniny
28. 3. 2024 Velikonoční prázdniny
1. 4. 2024 Velikonoční pondělí
29. 6. – 1. 9. 2024 Hlavní prázdniny
2. 9. 2024 Zahájení vyučování školního roku 2022/2023

Provoz školy

Škola je otevřena od 7:40 hod. Žáci školní družiny vstupují do školy individuálně v době od 6:30 hod., při nepříznivém počasí (déšť, mráz) otevře školník školu podle potřeby dříve. Žáci přicházejí do školy tak, aby byli ve třídě nejpozději 10 minut před zahájením výuky. Provoz školy končí 16:30 hod - konec provozu školní družiny, případně ukončením zájmových aktivit žáků, které jsou schváleny pro daný školní rok. (Další podrobnosti - viz Školní řád.)

Vyučovací hodina Trvání Přestávka Poznámka
První 8:00 - 8:45 10 minut  
Druhá 8:55 - 9:40 20 minut Možnost pohybových aktivit v tělocvičně.
Třetí 10:00 - 10:45 10 minut
Čtvrtá 10:55 - 11:40 10 minut  
Pátá 11:50 - 12:35 10 minut Žáci s odpoledním vyučováním mají v rozvrhu polední přestávku na oběd v délce 50 minut.
Šestá 12:45 - 13:30 10 minut
Sedmá 13:40 - 14:25 10 minut
Osmá 14:35 - 15:20