Informace pro rodiče - testování

Vydáno: 10. 5. 2021

Informace pro rodiče

Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním testu žáka pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Skutečnost, že bylo dítě ve škole negativně testováno nejdéle před 72 hodinami, mohou rodiče dokládat čestným prohlášením.

(Informace MŠMT ze dne 30. 4. 2021)