Poslední den ŠD - pátek 30.6.2023

Vydáno: 21. 6. 2023

V pátek 30.6. bude školní družina v provozu následně po předání vysvědčení v 9.15 – 17.00 hod.

* nepůjde-li žák po vysvědčení do družiny, napište lístek již ve čtvrtek,

abychom předešli nedorozumění

* půjde-li žák do družiny, uveďte, kdy a jak bude vyzvednut, nebo pokud půjde žák domů sám, uveďte čas

* žáka je možné vyzvednout od 9.30 – 17.00 hod.

* ranní provoz 6.30 – 7.45

Krásné prázdniny přejí vychovatelé školní družiny