Přihlášení žáka do školní družiny pro školní rok 2022/23

Vydáno: 24. 5. 2022

Přihlášení žáka do školní družiny pro školní rok 2022/23

 

Žáka je třeba přihlásit do školní družiny do 24. 6. 2022 vyplněním nové přihlášky zákonnými zástupci, kterou můžete najít na webových stránkách školy (Formuláře) nebo vyzvednout u vychovatelů ve svých odděleních. Vyplněnou přihlášku odevzdáte zpět vychovatelům.

Tímto bude žák přihlášen do školní družiny pro školní rok 2022/23 a v září následně vyplníte Zápisní lístek pro aktuální školní rok.

Pokud žák nebude v následujícím školním roce pokračovat v docházce do školní družiny, oznamte tuto skutečnost vychovateli písemně na lístek.

 

Žáky budoucí přípravné třídy můžete přihlásit buď podáním přihlášky vedoucí vychovatelce nebo předat na vrátnici paní vrátné a nebo přihlášením na přípravné schůzce ve škole.

 

V následujícím školním roce je možné přijmout do školní družiny žáky ze 4. tříd do naplnění počtu žáků 200.

 

V Bílovicích n. Svitavou, 24. 5. 2022             

Hana Kučerová vedoucí vychovatelka školní družiny