Ředitelské volno 29. 9. 2023

Vydáno: 14. 9. 2023

dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ředitel školy vyhlásit ředitelské volno na pátek 29. 9. 2023 ze závažných technických důvodů. Školní družina bude v tento den v provozu od 7.30 do 15.30, školní jídelna bude v tento den v provozu pro přihlášené děti ze školní družiny.