ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ

Vydáno: 18. 5. 2021

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY A ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ

pro školní rok 2021 -2022

Žáka je třeba přihlásit do školní družiny do 18. 6. 2021 vyplněním nové přihlášky zákonnými zástupci. Přihlášku můžete najít na webových stránkách školy (Formuláře)

nebo vyzvednout u vychovatelů ve svých odděleních. Vyplněnou přihlášku odevzdáte zpět vychovatelům, případně do školy do schránky u vchodu do školy.

Tímto bude žák přihlášen do školní družiny pro školní rok 2021/22 .

 

Budoucí žáky 1. tříd a přípravné třídy mohou zákonní zástupci přihlásit na schůzce rodičů budoucích prvňáčků ve škole vyplněním přihlášky na místě, nebo vyplnit přihlášku a odevzdat ve škole.

 

V Bílovicích n. Svit., 19. 5. 2021

Hana Kučerová vedoucí vychovatelka školní družiny