Rozpis oddělení

Školní družina ve školním roce 2021/2022 pracuje v 7 odděleních:

I. oddělení - žáci 0. A a III. B - vychovatelka Jitka Horáková

II. oddělení - žáci II. B a III. C - vychovatelka Jindra Jelínková

III.oddělení - žáci I. C a III. A - vedoucí vychovatelka Hana Kučerová

IV.oddělení - žáci II. B a III. A - vychovatelka Lenka Nováková

V.oddělení - žáci II. A a III. C - vychovatel Jan Vespalec

VI.oddělení - žáci I. B - vychovatelka Mgr. Iva Matyášová

VII.oddělení - žáci I. A a III. B - vychovatelka Bc. Tereza Syrová