Rozpis oddělení

Školní družina ve školním roce 2020 / 2021 pracuje v 7 odděleních :

I. oddělení - žáci II.B , III.B - vychovatelka Jitka Horáková

II. oddělení - žáci I.B - vychovatelka Jindra Jelínková

III.oddělení - žáci I.A - vedoucí vychovatelka Hana Kučerová

IV.oddělení - žáci II.A , III.C - vychovatelka Lenka Nováková

V.oddělení - žáci II.C , III.A - vychovatel Jan Vespalec

VI.oddělení - žáci 0.A , III.C - vychovatelka Mgr. Iva Matyášová

VII.oddělení - žáci II.C , III.B - vychovatelka Bc. Tereza Syrová