Rozpis oddělení

Školní družina ve školním roce 2019 / 2020  pracuje v 7 odděleních :

I.  oddělení   -   žáci I.B,   III.C                        -           vychovatelka Jitka Horáková

II. oddělení   -   žáci  0. A,   III.B                      -           vychovatelka Jindra Jelínková

III.oddělení  -   žáci  II.B ,  III.A,  III.C           -           vedoucí vychovatelka Hana Kučerová

IV.oddělení  -   žáci  II.C,  III.A,  III.B            -           vychovatelka Lenka Nováková

V. oddělení   -   žáci  II. A,  III.A                     -           vychovatel Jan Vespalec

VI.oddělení   -  žáci  I.A,   III.B,   III.C           -           vychovatelka Mgr. Iva Matyášová

VII.oddělení  -  žáci  I.C,   III.C                       -           vychovatelka Bc. Tereza Syrová