Rozpis oddělení

Školní družina ve školním roce 2022 / 2023 pracuje v 8 odděleních:

Oddělení 1      -          žáci I. C                      -          vychovatelka Jindra Jelínková

Oddělení 2      -          žáci I. A                      -          vychovatelka Jitka Horáková

Oddělení 3      -          žáci I. B                      -          vychovatelka Bc. Tereza Syrová

Oddělení 4      -          žáci II. B + IV. A      -          vychovatel Jan Vespalec

Oddělení 5      -         žáci II. C + IV. C      -          vedoucí vychovatelka Hana Kučerová  

Oddělení 6      -          žáci II. A                    -          vychovatelka Lenka Nováková

Oddělení 7      -          žáci 0. A+III. A         -          vychovatelka Ing. Hana Králová

Oddělení 8     -         žáci 0. A+III. B       -         vychovatelka Mgr. Iva Matyášová