JEDEME V TOM SPOLU

Vydáno: 5. 2. 2021

JEDEME V TOM SPOLU – ohlédnutí   

Často se během distanční výuky v myšlenkách vracím do krásného slunečného září 2020, kdy jsme postupně třikrát vyjeli se šestými třídami na přírodovědný pobyt do Krásenska. Měli jsme velké štěstí, že naše termíny pobytu vyšly na začátek školního roku – máme tak na co vzpomínat.

Projekt BUDKA, do kterého jsme zapojeni, nás provázel dva roky a letošní pobyt byl posledním pilotním, kdy jsme my učitelé spolu s lektory z Rychty vylepšovali program i pomůcky v něm použité. To všechno proto, aby se takový program mohl nabídnout i dalším skupinám žáků 2. stupně základních škol.

Program třídenního pobytu je opravdu nabitý a různorodý. Naše děti si tak mohly užít spoustu badatelských aktivit – objevovaly vztahy mezi organismy, konstruovaly vesmírný přistávací modul pro záchranu života, hledaly, kde v Krásensku obyvatelstvo přírodě pomáhá a kde naopak škodí. Prokázaly odvahu při noční hře i při seznamování se zvířaty z terárií, využily své znalosti z astronomie, botaniky, zoologie i geologie. Překonaly své zábrany při hrách na speleology i horolezce, využily svůj talent z dramatické i výtvarné výchovy a zužitkovaly také dovednosti získané v kuchyni. Všichni jsme utužili fyzičku na ranních rozcvičkách i celodenním výletě, kde jsme se seznamovali s Moravským krasem, jeho neobvyklou krajinou a zvláštnostmi. Večery jsme trávili pod blikajícím Kojálem pozorováním hvězd a zpěvem u ohně.

 Tohle všechno jistě pomohlo nastartovat chuť do dalšího poznávání přírody, odhodlání k hledání cest šetrného využívání krajiny člověkem a v neposlední řadě i prohloubení vzájemných vztahů ve třídách.

Věříme, že přírodovědný pobyt JEDEME V TOM SPOLU bude úspěšný. My jsme si odvezli zážitky, vzpomínky, přátelství, nové vědomosti, zkušenosti a poznání. Ať všem dlouho vydrží.

 

Zapsala Mgr. Kateřina Musilová, učitelka Př, ZŠ Bílovice nad Svitavou