Matematický klokan - vynikající umístění v rámci okresu

Přinášíme doplnění výsledků našich žáků, kteří se zúčastnili soutěže Matematický klokan. Někteří dosáhli výjimečných výsledků i v rámci celého okresu.

Kategorie Klokánek:
Celkový počet účastníků v této kategorii byl 1957.
Kateřina Helánová a Klára Havlíčková (obě V. B) se shodně umístily na 6. místě v okrese.

Kategorie Kadet:
Celkový počet účastníků v této kategorii byl 1211.
Ondřej Konicar (žák IX. B) se umístil na vynikajícím 2. místě v okrese.

Všem účastníkům děkujeme a těm, kteří dosáhli významných výsledků gratulujeme.